Page 17 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 17

BURSA DEMOKRASİ GÜÇLERI:
 MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN BARINMA  BÜYÜKORHAN KARAAĞIZ KÖYÜ’NE
 KOŞULLARI VE SAĞLIK SORUNLARI  DESTEK ZİYARETİ        3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN
 RAPORU YAYINLANDI     16 Ağustos 2018          TALEPLERİ TALEBİMİZ,

 13 Ağustos 2018                        MÜCADELELERİ MÜCADELEMİZDİR!

 Mevsimlik Tarım İşçilerinin Barınma              İş cinayetlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı iş bırakan
 Koşulları ve Sağlık Sorunları Raporu/             3. Havalimanı işçilerinin talepleri 15 Eylül 2018 Cumartesi günü
 Bursa’dan Bir Kesit raporu 13 Ağustos             sabaha karşı gerçekleşen polis ve jandarma baskınıyla bastırılmak
 2018 Pazartesi günü yayınlandı. Özellikle           istendi. Yaklaşık 500 işçi, devletin kolluk güçleri tarafından gözaltına
 yurdun doğu kesiminden yoksul ailelerin            alınarak, taşeron şirketlerin araçlarıyla karakollara taşındı.
 oluşturduğu mevsimlik tarım işçilerinin
 yoğun olarak geldiği ve kaldığı 2018             Soruyoruz: “İş kazalarına karşı önlemler alınsın, yatakhaneler-
 Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm  Temmuz ve Ağustos aylarında, kentin  banyolar temiz olsun, tahtakurusu sorunu çözülsün, maaşlar elden
 Politikaları nedeniyle artan ve gün geçtikçe önlenemez boyutlara  batısında Karacabey, Mustafakemalpaşa  verilmesin, SGK ve vergi hırsızlığı yapılmasın, ücretler zamanında
 ulaşan sağlıkta şiddete karşı bir kez daha dikkati çekti. Dünya  ve doğusunda Yenişehir ilçelerinde  ödensin” taleplerini karşılanamayacak talepler olarak görüp işçilere
 Sağlık Örgütü tarafından temel bir halk sağlığı problemi ilan edilen  bulunan toplam beş çadır kamp ziyaret  saldırı emrini veren irade kimdir?
 sağlıkta şiddete karşı eylem başlatan Bursa Tabip Odası, farklı  edilerek gerçekleştirildi. Çadır kamp  Biyokütle enerji santrali yapılacak olan BüyükorhanKaraağız köyü
 kampanyalarla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bursa Tabip  ziyaretleri araştırmacılar ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kırsal  ziyaretine Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güzide Elitez, Büyük Kongre  DOĞUDAN BATIYA MEVSİMLİK TARIM
 Odası üyesi hekimler, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Dörtçelik  hekimlik stajı yapan son sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Delegeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Dr. Çetin Tor katıldı.
 Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde acil servislerde görev yapan sağlık   İŞÇİLERİNİN SORUNLARINI KONUŞTUK
 çalışanlarını ziyaret etti, hasta ve hasta yakınlarına broşür dağıtarak    22 Eylül 2018
 bilgilendirme yaptı. Hekimler, hastanelerin bahçelerine ektiği çınar  KADIN HEKİMLİK VE
 fidanlarıyla da bir kez daha şiddetin son bulmasını istedi. Hekimler,
 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından hazırlanarak Türkiye  KADIN SAĞLIĞI KOL TOPLANTISI
 Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa
 Tasarısı’nın bir an önce çıkarılmavsını talep etti.  09 Eylül 2018
 BURSA TABİP ODASI  Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısı 9
      Eylül 2018 Pazar günü Ankara’da yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu
 İNTERN HEKİM BULUŞMASI Başkanı Dr. Güzide Elitez katıldı.
 14 Ağustos 2018

                                2010 yılından beri olageldiği gibi, 2017 yılında da Bursa Tabip Odası
                                öncülüğünde mevsimlik tarım işçileri ziyaret edilmiştir. Amacımız
                                onların barınma ve yaşam koşulları ile birlikte sağlık sorunlarını
                                değerlendirmektir. Ziyaret 2017 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında
                                Bursa ili Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde
                                yer alan çadır kamplarında gerçekleştirilmiştir. Çadır kamplarda
                                gerçekleştirilen ziyaretler sonucunda yapılan tespitler ve çözüm
                                önerileri bir araya getirilerek “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Barınma
                                Koşulları ve Sağlık Sorunları: Bursa’dan bir Kesit” adlı kitap
        3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ       yayınlanmıştır. Kitabın kamuoyuyla paylaşılması amacıyla 22 Eylül
                                2018 Cumartesi günü basın açıklaması düzenlenmiştir.
           TALEBİMİZ, MÜCADELELERİ
                                Basın açıklamasının ardından Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr.
             MÜCADELEMİZDİR!           Ömer Melik, Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Alpaslan
 Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarını Uludağ  17 Eylül 2018 Türkkan ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi adına
 Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileri ile paylaşmak amacı ile  Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy’un konuşmacı olarak katıldığı “Doğudan
 2012 yılından bu yana düzenlenen etkinlik 14 Ağustos 2018 Salı günü  Batıya Mevsimlik Tarım İşçileri” paneli yapılmıştır.
 Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. İntern öğrenciler Halk Sağlığı  Bursa Tabip Odasının da bileşeni olduğu Bursa Demokrasi Güçleri,
 stajları sırasında bir gün Bursa Tabip Odası’na konuk edilerek Tabip  İstanbul 3. Havalimanı çalışanlarının haklı mücadelelerini desteklemek  Basın Açıklaması Metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 Odası, Türk Tabipleri Birliği, tıp hukuku ve sahada hekimlik deneyimi  için 17 Eylül 2018 Pazartesi günü basın açıklaması düzenledi. Basın  https://www.bto.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/
 konularında bilgilendi. Açıklamasına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güzide Elitez katıldı. bas%C4%B1nmetin.pdf 16 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22