Page 18 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 18

sağlık kontrolünü zorunlu tutmuştur. İşte o günlerden bugünlere dek
             BURSA TABİP ODASI            ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                  devam eden bu uygulamaya check-up denilmektedir. Ülkemizdeki
           İNTERN HEKİM BULUŞMASI            BİRİNCİ ÖĞRENCİ-MEZUN BULUŞMASI                   check-up kavramı ise, özel hastane patronlarının ‘müşteri’ artırmak
                                                                   amacıyla yaptığı reklam kampanyalarına bahane olarak halkımızın
               25 Eylül 2018                   28 Eylül 2018                     gündemine sokulmuştur. Bir dizi standart tahlil ve tetkik istemi gibi
                                                                   algılanan ‘check-up’ uygulamasının aile hekimliği ile ne ilişkisi var?
      Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarını Uludağ  28 Eylül 2018 Cuma                 Bundan nasıl bir fayda beklenmektedir? Zaten artmış olan sağlık
      Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileri ile paylaşmak amacı ile  Uludağ Üniversitesi Tıp              harcamalarını daha da arttırmaktan, hasta talebini körüklemekten,
      2012 yılından bu yana düzenlenen etkinlik 25 Eylül 2018 Salı günü  Fakültesi Birinci Öğrenci-              hekim ile hastayı karşı karşıya getirmekten başka ne işe yarar?
      Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. İntern öğrenciler Halk Sağlığı  Mezun Buluşması                 Yapılması gereken, halkımızın sağlık okuryazarlığının artırılması, aile
      stajları sırasında bir gün Bursa Tabip Odası’na konuk edilerek Tabip  etkinliğinde Bursa Tabip              hekimlerine yılda bir kez başvurmalarının sağlanması ve hekimlerin
      Odası, Türk Tabipleri Birliği, tıp hukuku ve sahada hekimlik deneyimi  Odası standı açıldı.               bilimsel veriler ışığında gerek kronik hastalıklar ve kanser gibi
      konularında bilgilendi.                                                  özel hasta gruplarına yönelik taramalarına, gerekse takip ettikleri
                                                                   nüfusun periyodik sağlık muayenesine devam etmeleri konularında
                                  DR. HALİS YERLİKAYA DURUŞMASI                   desteklenmeleridir” denildi.

                                        28 Eylül 2018                     Basın Açıklaması Metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
         “ŞARBON” KONULU STE ETKİNLİĞİ                                            https://www.bto.org.tr/wp-content/uploads/2018/10/ Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Politikaları nedeniyle artan ve gün
               26 Eylül 2018           28 Eylül 2018 Cuma “30 Ocak 2016 tarihinde Cizre’de sokağa çıkma    basin-01102018140954.pdf              geçtikçe önlenemez boyutlara ulaşan sağlıkta şiddet, bir hekimin
                                yasağı ve çatışma nedeniyle sığındıkları bodrumlarda yaralı, aç,                             daha canını aldı. Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman,
                                susuz kalmış insanların yardım çığlıklarına duyarsız kalamadığı için                           İstanbul’da çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını
                                yola çıkan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya ve on üç       “ERİŞKİNLERDE VE GEBELERDE         yitirirken, Bursalı meslektaşları saldırıyı kınadı. Muradiye Devlet
                                sağlık çalışanı ile ilgili Cizre’de yapılan Duruşmaya Dr. Güzide Eltiez                          Hastanesi önünde toplanan Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, “Kamu
                                ve Dr. Ercan Ertürk katıldı.                            HİPOTİROİDİ” KONULU          idaresi harekete geçmek için kaç hekimin daha ölmesini bekliyor”
                                                                                             diyerek, tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının her gün onlarca kez
                                                                           STE ETKİNLİĞİ           şiddet yaşadığını belirten Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez,
                                    BURSA TABİP ODASI’NDAN                             03 Ekim 2018           “Son karşılaştığımız saldırı, örneğin birkaç ay önce Eskişehir’de
                                                                                             yaşadığımız, daha önceki nice benzerleri gibi, sağlıkta şiddetin
                                       CHECK-UP TEPKİSİ                                              çok sayıda nedeninden birini yalınlıkla gözler önüne sermektedir.
                                                                                             Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık
                                        01 Ekim 2018                                               kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı
                                                                                             edilemeyecek ve ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık
                                                                                             göstermektedir. Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu
                                                                                             sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları ve Türk
                                                                                             Tabipleri Birliği görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan
      Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından                                                          şiddet vakalarına karşı tahammüllerini çoktan kaybetmiştir” diye
      düzenlenen STE etkinlikleri 26 Eylül 2018 Çarşamba günü Prof. Dr.                                                      konuştu.
      Reşit Mıstık’ın konuşmacı olarak katıldığı “Şarbon” konulu eğitimle
      başladı.                                                                                   YASA TEKLİFİ HAYATA GEÇİRİLMELİ

                                                                   Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından
                                                                   düzenlenen ve Prof. Dr. Erdinç Ertürk’ün konuşmacı olarak katıldığı  Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceklerinin altını
                                                                   “Erişkinlerde ve Gebelerde Hipotiroidi” konulu etkinlik 03 Ekim 2018  çizen Elitez, mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Sorunu ve
                                                                                             çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile
       MYRLEİA ANTİK KENTİ PLATFORMU’NDAN        Cumhurbaşkanlığı tarafından “100 günlük Eylem Planı” kapsamında    Çarşamba günü saat 18.30’da Bursa Tabip Odasında gerçekleştirildi. acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha
           KİTLESEL BOYKOT ÇAĞRISI          Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aile hekimlerinden check-up                            iletiyoruz. Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık
                                hizmeti, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın
                                                                                             Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmasını ortak akla
               26 Eylül 2018           Aile Sağlığı Merkezleri’nde ücretsiz check-up dönemi uygulamasını     HEKİMLER İSYANDA: YASA İÇİN KAÇ        inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi
                                başlatacağı yönündeki açıklamasına, Bursa Tabip Odası’ndan         HEKİM ÖLMESİNİ BEKLİYORSUNUZ?         anlayışının bir gereği olarak görüyor ve bu talebimizi de yineliyoruz.
                                tepki geldi. Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu tarafından                            Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduğumuz yasa
      Myrleia Antik Kenti ile ilgili düzenlenen basın açıklamasına Bursa  yapılan açıklamada, “Son günlerde basında da sıklıkla dile getirilen
      Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez katıldı. Myrleia Antik Kenti’nin  check-up’tan kastın periyodik sağlık muayeneleri olması gerektiğini  03 Ekim 2018         teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle hayata geçirilmesini
      liman kısmında bulunan kalıntılarının hapsedildiği Özdilek AVM’ye  düşünüyoruz. Yoksa check-up’ın bugün halen kullanılmakta olan                      bekliyoruz” dedi.
      karşı halkın direnişi başlıyor. Myrleia Antik Kenti Platformu, “Palmira  karşılığı sigorta şirketlerince bazı tetkik ve incelemelerin standart  Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman’ın İstanbul’da
      Antik Kenti IŞİD tarafından yıkıldığında, Afganistan’da Buda heykelleri  bir şekilde tüm hizmeti alanlara uygulanmasıdır. İlk kez 1921 yılında  çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını  Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında
      parçalandığında, İsrail yönetiminin Kudüs’teki uygulamalarıyla içimiz  bir firmada düzenli sağlık kontrollerinden geçirilen çalışanların  yitirmesinin ardından Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, “Kamu  başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın
      nasıl acıdıysa, Bursa’da büyümüş bir market zincirinin yöneticilerinin  hastalanma ve işe devamsızlığının daha düşük olduğunun tespitiyle  idaresi harekete geçmek için kaç hekimin daha ölmesini  normal bir olgu gibi görülmesinin sosyal bir sorun olarak ele
      uygulamaları da içimizi acıtıyor. Gelin, boykotu Türkiye’ye yayalım, o  başlamış ve bu şirket daha sonra çalışanlarının yılda bir düzenli  bekliyor?” diyerek, etkin ve caydırıcı cezalar içeren Sağlıkta  alınması gerektiğini kaydeden Elitez, bireysel silahlanmanın zaman
      marketi Mudanya’da çalıştırmayalım” diyerek, boykot çağrısı yapıldı.                           Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması çağrısı yaptı. kaybetmeden kontrol altına alınması gerektiğini de vurguladı.    18 Hekimce Bakış                                                                                                      Hekimce Bakış 19
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23