Page 20 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 20

Sağlıkta Şiddet Yasası’nın hemen şimdi çıkarılmasını istiyoruz. Sağlığı
          “İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE VERİ VE                                                                     korumak, hayat vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının
       YAZILIM SİSTEMLERİ” KONULU TOPLANTI                                                                     görevi başında öldürülmesini kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

               06 Ekim 2018

                                                                                                  ARTIK YETER! SAĞLIKTA
                                                                                                ŞİDDET YASASI ÇIKARILSIN EL

                                                                                                 İLANLARININ DAĞITILMASI
                                                                                                     12 Ekim 2018

                                 TTB TARİHİ ÇALIMA GRUBU TOPLANTISI                   SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKARILSIN

                                        07 Ekim 2018                              YÜRÜYÜŞÜ
                                                                            11 Ekim 2018
                                07 Ekim 2018 Pazar Ankara’da yapılan TTB Tarihi Çalıma Grubu
      Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu toplantısına Bursa Tabip Odasını temsilen TTB Büyük Kongre Delegesi  Tedavi ettiği hastası tarafından öldürülen Uzman Dr. Fikret
      tarafından düzenlenen “İşyeri Hekimliğinde Veri ve Yazılım Sistemleri” Dr. Çetin Tor katıldı.              Hacıosman’ın ardından hekimler Türkiye’nin dört bir yanında protesto
      konulu toplantı 06 Ekim 2018 Cumartesi Bursa Tabip Odasında                               yürüyüşüne başladı. 2005 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Göksel Kalaycı
      gerçekleştirildi.                                                     ile başlayan ve bugüne kadar 12 hekimin hasta ve hasta yakınları
                                                                   tarafından öldürülmesine neden olan sağlıkta şiddete karşı “Artık
                                                                   yeter” diyen Bursa Tabip Odası üyesi hekimler isyanda: “Sağlıkta
                                   FOTOĞRAF KULÜBÜ ETKİNLİĞİ                    Şiddet Yasası hemen şimdi!”
             TTB AİLE HEKİMLİĞİ                “DR. YELDA ERTÜRK –                    Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla sağlıkta şiddete karşı  Hekimler 12 Ekim 2018 Cuma günüOsmangazi Metro istasyonu

              KOL TOPLANTISI                 SAVAŞIN ŞAHASERLERİ”                    başlatılan eylem programı kapsamında Türkiye genelinde yürüyüş  önünde toplanıp Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası Çıkarılsın el
                                                                                             ilanlarınıhalka dağıttı.
               06 Ekim 2018                    09 Ekim 2018                     eylemi gerçekleştirildi. Bursa Tabip Odası üyesi hekimler de, sağlıkta
                                                                   şiddeti protesto etmek için bir araya gelirken, “Sağlıkta Şiddet
                                                                   Yasası” istediklerini bir kez daha dile getirdi. Setbaşı Mahfel önünden
                                                                   başlayan protesto yürüyüşü, Heykel’deki Atatürk Anıtı önünde son  TTB EMEKLİ HEKİMLER
                                                                   buldu. Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için
                                                                   çabaladıkları insanlar tarafından öldürülmeyi kabul etmediklerini  KOL TOPLANTISI
                                                                   vurgulayan Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez, “Sağlıkta   13-14 Ekim 2018
                                                                   Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlamasından bu yana sağlık
                                                                   alanında giderek artan şiddet olayları, artık dayanılmaz bir noktaya  13-14 Ekim 2018 Manisa’da düzenlenen TTB Emekli Hekimler Kol
                                                                   geldi. 2005 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Göksel Kalaycı hocamızın bir  Toplantısına Bursa Tabip Odasını temsilen Dr. Ali Erdal Baççıoğlu
                                                                   hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan süreçte, bugüne kadar  katıldı.
                                                                   12 meslektaşımızı haksız yere uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta
                                                                   Dönüşüm Programı’nın yol açtığı çarpıklıkların yarattığı tükenmişlik
                                                                   nedeniyle yaşamlarına son verdikleri için kaybettik. Soruyoruz:
                                                                   Sağlıkta şiddeti önlemek, teklifimizi dikkate almak ve Sağlıkta Şiddet  TTB İŞÇİ SAĞLIĞI VE
                                                                   Yasası’nı çıkarmak için daha kaç hekimin ölmesini bekliyorsunuz? Biz
      Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kol toplantısı 6 Ekim 2018                             hekimler buna tahammül etmeyeceğiz!” dedi.       İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOL TOPLANTISI
      Cumartesi günü Ankara’da yapıldı. Toplantıya Bursa Tabip Odası Aile                                                              14 Ekim 2018
      Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Ersan Taşcı ve Komisyon Sekreteri Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesinde 09 Ekim  BORCUNUZ VAR!
      Dr. Şüheda Gül katıldı.              Salı günü saat 18:30’da Dr. Yelda Ertürk’ün “Savaşın Şahaserleri”
                                konulu sunumunu Bursa Tabip Odasında gerçekleştirdi.
                                                                   Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılıncaya ve sağlık alanındaki şiddet
                                                                   önleninceye kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Elitez,
            MYRLEİA ANTİK KENTİ                                              “Prof. Dr. Göksel Kalaycı’ya borcunuz var! Dr. Ali Menekşe’ye borcunuz

         PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI             ANKARA KATLİAMI YÜRÜYÜŞÜ                    var! Dr. Ersin Aslan’a borcunuz var! Dr. Melike Erdem’e borcunuz var!
                                                                   Dr. Kamil Furtun’a borcunuz var! Dr. Abdullah Biroğul’a borcunuz var!
               06 Ekim 2018                                               Dr. Aynur Dağdemir’e borcunuz var! Dr. Hüseyin Ağır’aborcunuz var.
                                        10 Ekim 2018                     Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed
      Myrleia Antik Kenti Platformu tarafından 06 Ekim 2018 Cumartesi  10 Ekim 2018 Çarşamba günü Ankara Katliamının yıl dönümü  Said Berilgen’e borcunuz var! Dr. Engin Karakuş, Dr. Ece Ceyda
      günü yapılan basın açıklamasına Bursa Tabip Odasını temsilen Dr.  nedeniyle Setbaşı’nda düzenlenen yürüyüşe katıldık.  Güdemek ve tıp fakültesi öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu’na borcunuz
      Levent Tufan Kumaş katıldı.                                                var! Dr. Fikret Hacıosman’a borcunuz var! Bunu kabul etmeyeceğiz!    20 Hekimce Bakış                                                                                                      Hekimce Bakış 21
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25