Page 23 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 23

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonundan Dr. Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileri ile paylaşmak amacı ile
 Bülent Kavuşturan ve Dr. Mustafa Dönmez’in katıldığı TTB İşçi Sağlığı 2012 yılından bu yana düzenlenen etkinlik 17 Ekim 2018 Çarşamba  “ZOONOZ HASTALIKLAR (ŞARBON) VE  CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ
 ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı14 Ekim 2018 Pazar günü Ankara’da günü Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. İntern öğrenciler Halk  GIDA GÜVENLİĞİ” PANELİ 29 Ekim 2018
 gerçekleştirildi. Toplantıda Dr. Mustafa Dönmez TTB İşçi Sağlığı ve Sağlığı stajları sırasında bir gün Bursa Tabip Odası’na konuk edilerek  24 Ekim 2018
 İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kuruluna seçildi. Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği, tıp hukuku ve sahada hekimlik
 deneyimi konularında bilgilendiriliyorlar.


 TÜRKİŞ ZİYARETİ
 TTB EDEBİYAT MATİNESİ
 15 Ekim 2018
 “EDEBİYAT… ŞART MIDIR ?”
 15 Ekim 2018 Pazartesi günü Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu  21 Ekim 2018
 Başkanı Dr. Güzide Elitez TÜRKİŞ’i ziyaret etti. TBMM BAŞKAN VEKİLİ LEVENT GÖK İLE
 GÖRÜŞMEDEYİZ…

 KONUMUZ “SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI”               29 Ekim 2018 Pazartesi saat 19.00’da FSM-Barbaros Cad. Köşesinde
 17 Ekim 2018 Nilüfer Kent Konseyi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi,  Bursa Tabip Odası flaması altında buluşup Cumhuriyet için yürüdük.
      Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası tarafından
      24 Ekim 2018 Çarşamba günü düzenlenen Prof. Dr. Reşit Mıstık’ın
 Her ay önceden belirlenen bir tabip odasının ev sahipliğinde  konuşmacı olarak katıldığı “Zoonoz Hastalıklar (Şarbon) ve Gıda
 gerçekleşen, hekimler ve edebiyatçılar arasında bir köprü kurmayı  Güvenliği” konulu panele Dr. Güzide Elitez katıldı.
 hedefleyen Türk Tabipler Birliği Edebiyat Matineleri, Ankara Tabip  BURSA BAROSU ZİYARETİ
 Odası ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle başladı.              01 Kasım 2018


 “7 Bölge 7 Matine Programı” kapsamında konuk yazar olarak   Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 01 Kasım 2018 Perşembe günü
 “Yiğit Bener”in katıldığı ”Edebiyat… Şart mıdır ?” konulu söyleşi  Bursa Barosu’nun yeni Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
 ve imza günü, 21 Ekim 2018 saat 13:00’ de Mülkiyeliler Birliği’nde
 gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Yönetim Kurulu üyesi Dr. Halil Alper Akın
 ve Kültür Sanat Spor Komisyonu üyesi Dr. Gönül Malat katılmıştır.
 Sağlıkta Şiddet Yasası ile ilgili Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları  BÜYÜKORHANKARAAĞIZ KÖYÜ
 başkanlarından oluşan heyet 17 Ekim 2018 Çarşamba günü TBMM  BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNE
 Başkan Vekili Levent Gök’ü ziyaret etti. Toplantıya Bursa Tabip Odası  FOTOĞRAF KULÜBÜ ETKİNLİĞİ:  PROTESTO BURSALI HEKİMLER HAK NÖBETİNDE
 Başkanı Dr. Güzide Elitez katıldı.                       02 Kasım 2018
 İNKA’LARIN İZİNDE KOLOMBİYA –  27 Ekim 2018
 PERU – BOLİVYA                        AKP’nin Meclis’e sunduğu Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun
 BURSA TABİP ODASI  23 Ekim 2018               Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
                                ‘ne tepki gösteren hekimler, doktor Fikret Hacıosman’ın öldürülmesinin
 İNTERN HEKİM BULUŞMASI                    birinci ayında, Bursa’da nöbet eylemleri gerçekleştirdi. “Hekimler
                                kandırmaca değil, haklarını istiyor” sloganıyla toplanan hekimler iş
 17 Ekim 2018                         ve can güvencesi, çalışma hakkı ve yaşam hakkı taleplerini yineledi.


                                Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, Dr. Fikret Hacıosman’ın
                                öldürülmesinin birinci ayında, “Sağlıkta Şiddet Yasası” için bir kez daha
                                meydanlara indi. Nilüfer Üç Fidan Parkı’nda bir araya gelen hekimler,
                                iş güvencesi, can güvencesi, yaşam ve çalışma hakkı istediklerini bir
                                kez daha dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni sağlıkta şiddeti
                                durduracak somut maddeler içeren yasalar çıkarmaya davet eden
                                hekimler, AKP’li milletvekillerince “Torba Yasa” olarak TBMM’ye
                                sunulmuş olan teklifin 24. maddesinde yer alan düzenlemenin Türk
                                Tabipleri Birliği’nin ısrarla önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası Teklifi ile
      Büyükorhan Karaağız Köyünde yapılacak olan biyokütle enerji hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.
 Burs Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesinde 23 Ekim  santraline protesto amacıyla Karaağız Köylüleri tarafından 27 Ekim
 2018 Salı günü Dr. Ertuğrul Aydın ve Dr. Atilla Murat gürün “İnka’ların
 Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarını Uludağ  2018 Cumartesi günü Heykel’de yapılan basın açıklamasına katıldık.
 İzinde Kolombiya – Peru – Bolivya” konulu sunumunu yaptı.             Devamı için


 22 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28