Page 19 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 19

sağlık kontrolünü zorunlu tutmuştur. İşte o günlerden bugünlere dek
 BURSA TABİP ODASI  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  devam eden bu uygulamaya check-up denilmektedir. Ülkemizdeki
 İNTERN HEKİM BULUŞMASI BİRİNCİ ÖĞRENCİ-MEZUN BULUŞMASI check-up kavramı ise, özel hastane patronlarının ‘müşteri’ artırmak
      amacıyla yaptığı reklam kampanyalarına bahane olarak halkımızın
 25 Eylül 2018 28 Eylül 2018 gündemine sokulmuştur. Bir dizi standart tahlil ve tetkik istemi gibi
      algılanan ‘check-up’ uygulamasının aile hekimliği ile ne ilişkisi var?
 Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarını Uludağ  28 Eylül 2018 Cuma  Bundan nasıl bir fayda beklenmektedir? Zaten artmış olan sağlık
 Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileri ile paylaşmak amacı ile  Uludağ Üniversitesi Tıp  harcamalarını daha da arttırmaktan, hasta talebini körüklemekten,
 2012 yılından bu yana düzenlenen etkinlik 25 Eylül 2018 Salı günü  Fakültesi Birinci Öğrenci- hekim ile hastayı karşı karşıya getirmekten başka ne işe yarar?
 Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. İntern öğrenciler Halk Sağlığı  Mezun Buluşması  Yapılması gereken, halkımızın sağlık okuryazarlığının artırılması, aile
 stajları sırasında bir gün Bursa Tabip Odası’na konuk edilerek Tabip  etkinliğinde Bursa Tabip  hekimlerine yılda bir kez başvurmalarının sağlanması ve hekimlerin
 Odası, Türk Tabipleri Birliği, tıp hukuku ve sahada hekimlik deneyimi  Odası standı açıldı.  bilimsel veriler ışığında gerek kronik hastalıklar ve kanser gibi
 konularında bilgilendi. özel hasta gruplarına yönelik taramalarına, gerekse takip ettikleri
      nüfusun periyodik sağlık muayenesine devam etmeleri konularında
 DR. HALİS YERLİKAYA DURUŞMASI  desteklenmeleridir” denildi.

 28 Eylül 2018 Basın Açıklaması Metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 “ŞARBON” KONULU STE ETKİNLİĞİ  https://www.bto.org.tr/wp-content/uploads/2018/10/ Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Politikaları nedeniyle artan ve gün
 26 Eylül 2018 28 Eylül 2018 Cuma “30 Ocak 2016 tarihinde Cizre’de sokağa çıkma  basin-01102018140954.pdf geçtikçe önlenemez boyutlara ulaşan sağlıkta şiddet, bir hekimin
 yasağı ve çatışma nedeniyle sığındıkları bodrumlarda yaralı, aç,  daha canını aldı. Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman,
 susuz kalmış insanların yardım çığlıklarına duyarsız kalamadığı için  İstanbul’da çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını
 yola çıkan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya ve on üç  “ERİŞKİNLERDE VE GEBELERDE  yitirirken, Bursalı meslektaşları saldırıyı kınadı. Muradiye Devlet
 sağlık çalışanı ile ilgili Cizre’de yapılan Duruşmaya Dr. Güzide Eltiez  Hastanesi önünde toplanan Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, “Kamu
 ve Dr. Ercan Ertürk katıldı.  HİPOTİROİDİ” KONULU      idaresi harekete geçmek için kaç hekimin daha ölmesini bekliyor”
                                diyerek, tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının her gün onlarca kez
               STE ETKİNLİĞİ           şiddet yaşadığını belirten Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez,
 BURSA TABİP ODASI’NDAN   03 Ekim 2018           “Son karşılaştığımız saldırı, örneğin birkaç ay önce Eskişehir’de
                                yaşadığımız, daha önceki nice benzerleri gibi, sağlıkta şiddetin
 CHECK-UP TEPKİSİ                       çok sayıda nedeninden birini yalınlıkla gözler önüne sermektedir.
                                Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık
 01 Ekim 2018                         kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı
                                edilemeyecek ve ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık
                                göstermektedir. Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu
                                sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları ve Türk
                                Tabipleri Birliği görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan
 Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından  şiddet vakalarına karşı tahammüllerini çoktan kaybetmiştir” diye
 düzenlenen STE etkinlikleri 26 Eylül 2018 Çarşamba günü Prof. Dr.  konuştu.
 Reşit Mıstık’ın konuşmacı olarak katıldığı “Şarbon” konulu eğitimle
 başladı.                           YASA TEKLİFİ HAYATA GEÇİRİLMELİ

      Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından
      düzenlenen ve Prof. Dr. Erdinç Ertürk’ün konuşmacı olarak katıldığı  Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceklerinin altını
      “Erişkinlerde ve Gebelerde Hipotiroidi” konulu etkinlik 03 Ekim 2018  çizen Elitez, mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Sorunu ve
                                çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile
 MYRLEİA ANTİK KENTİ PLATFORMU’NDAN  Cumhurbaşkanlığı tarafından “100 günlük Eylem Planı” kapsamında  Çarşamba günü saat 18.30’da Bursa Tabip Odasında gerçekleştirildi. acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha
 KİTLESEL BOYKOT ÇAĞRISI Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aile hekimlerinden check-up  iletiyoruz. Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık
 hizmeti, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın
                                Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmasını ortak akla
 26 Eylül 2018  Aile Sağlığı Merkezleri’nde ücretsiz check-up dönemi uygulamasını  HEKİMLER İSYANDA: YASA İÇİN KAÇ  inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi
 başlatacağı yönündeki açıklamasına, Bursa Tabip Odası’ndan  HEKİM ÖLMESİNİ BEKLİYORSUNUZ?  anlayışının bir gereği olarak görüyor ve bu talebimizi de yineliyoruz.
 tepki geldi. Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu tarafından  Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduğumuz yasa
 Myrleia Antik Kenti ile ilgili düzenlenen basın açıklamasına Bursa  yapılan açıklamada, “Son günlerde basında da sıklıkla dile getirilen
 Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez katıldı. Myrleia Antik Kenti’nin  check-up’tan kastın periyodik sağlık muayeneleri olması gerektiğini  03 Ekim 2018 teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle hayata geçirilmesini
 liman kısmında bulunan kalıntılarının hapsedildiği Özdilek AVM’ye  düşünüyoruz. Yoksa check-up’ın bugün halen kullanılmakta olan  bekliyoruz” dedi.
 karşı halkın direnişi başlıyor. Myrleia Antik Kenti Platformu, “Palmira  karşılığı sigorta şirketlerince bazı tetkik ve incelemelerin standart  Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman’ın İstanbul’da
 Antik Kenti IŞİD tarafından yıkıldığında, Afganistan’da Buda heykelleri  bir şekilde tüm hizmeti alanlara uygulanmasıdır. İlk kez 1921 yılında  çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını  Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında
 parçalandığında, İsrail yönetiminin Kudüs’teki uygulamalarıyla içimiz  bir firmada düzenli sağlık kontrollerinden geçirilen çalışanların  yitirmesinin ardından Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, “Kamu  başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın
 nasıl acıdıysa, Bursa’da büyümüş bir market zincirinin yöneticilerinin  hastalanma ve işe devamsızlığının daha düşük olduğunun tespitiyle  idaresi harekete geçmek için kaç hekimin daha ölmesini  normal bir olgu gibi görülmesinin sosyal bir sorun olarak ele
 uygulamaları da içimizi acıtıyor. Gelin, boykotu Türkiye’ye yayalım, o  başlamış ve bu şirket daha sonra çalışanlarının yılda bir düzenli  bekliyor?” diyerek, etkin ve caydırıcı cezalar içeren Sağlıkta  alınması gerektiğini kaydeden Elitez, bireysel silahlanmanın zaman
 marketi Mudanya’da çalıştırmayalım” diyerek, boykot çağrısı yapıldı. Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması çağrısı yaptı. kaybetmeden kontrol altına alınması gerektiğini de vurguladı. 18 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24