Page 16 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 16

BURSA DEMOKRASİ GÜÇLERI:
                                MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN BARINMA                    BÜYÜKORHAN KARAAĞIZ KÖYÜ’NE
                                  KOŞULLARI VE SAĞLIK SORUNLARI                          DESTEK ZİYARETİ           3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN
                                      RAPORU YAYINLANDI                             16 Ağustos 2018          TALEPLERİ TALEBİMİZ,

                                        13 Ağustos 2018                                              MÜCADELELERİ MÜCADELEMİZDİR!

                                Mevsimlik Tarım İşçilerinin Barınma                                            İş cinayetlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı iş bırakan
                                Koşulları ve Sağlık Sorunları Raporu/                                           3. Havalimanı işçilerinin talepleri 15 Eylül 2018 Cumartesi günü
                                Bursa’dan Bir Kesit raporu 13 Ağustos                                           sabaha karşı gerçekleşen polis ve jandarma baskınıyla bastırılmak
                                2018 Pazartesi günü yayınlandı. Özellikle                                         istendi. Yaklaşık 500 işçi, devletin kolluk güçleri tarafından gözaltına
                                yurdun doğu kesiminden yoksul ailelerin                                          alınarak, taşeron şirketlerin araçlarıyla karakollara taşındı.
                                oluşturduğu mevsimlik tarım işçilerinin
                                yoğun olarak geldiği ve kaldığı 2018                                           Soruyoruz: “İş kazalarına karşı önlemler alınsın, yatakhaneler-
      Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm  Temmuz ve Ağustos aylarında, kentin                                     banyolar temiz olsun, tahtakurusu sorunu çözülsün, maaşlar elden
      Politikaları nedeniyle artan ve gün geçtikçe önlenemez boyutlara  batısında Karacabey, Mustafakemalpaşa                                   verilmesin, SGK ve vergi hırsızlığı yapılmasın, ücretler zamanında
      ulaşan sağlıkta şiddete karşı bir kez daha dikkati çekti. Dünya  ve doğusunda Yenişehir ilçelerinde                                     ödensin” taleplerini karşılanamayacak talepler olarak görüp işçilere
      Sağlık Örgütü tarafından temel bir halk sağlığı problemi ilan edilen  bulunan toplam beş çadır kamp ziyaret                                 saldırı emrini veren irade kimdir?
      sağlıkta şiddete karşı eylem başlatan Bursa Tabip Odası, farklı  edilerek gerçekleştirildi. Çadır kamp     Biyokütle enerji santrali yapılacak olan BüyükorhanKaraağız köyü
      kampanyalarla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bursa Tabip  ziyaretleri araştırmacılar ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kırsal  ziyaretine Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güzide Elitez, Büyük Kongre  DOĞUDAN BATIYA MEVSİMLİK TARIM
      Odası üyesi hekimler, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Dörtçelik  hekimlik stajı yapan son sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Delegeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Dr. Çetin Tor katıldı.
      Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde acil servislerde görev yapan sağlık                                                      İŞÇİLERİNİN SORUNLARINI KONUŞTUK
      çalışanlarını ziyaret etti, hasta ve hasta yakınlarına broşür dağıtarak                                                            22 Eylül 2018
      bilgilendirme yaptı. Hekimler, hastanelerin bahçelerine ektiği çınar                                  KADIN HEKİMLİK VE
      fidanlarıyla da bir kez daha şiddetin son bulmasını istedi. Hekimler,
      Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından hazırlanarak Türkiye                              KADIN SAĞLIĞI KOL TOPLANTISI
      Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa
      Tasarısı’nın bir an önce çıkarılmavsını talep etti.                                            09 Eylül 2018
                                      BURSA TABİP ODASI                     Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısı 9
                                                                   Eylül 2018 Pazar günü Ankara’da yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu
                                    İNTERN HEKİM BULUŞMASI                    Başkanı Dr. Güzide Elitez katıldı.
                                        14 Ağustos 2018

                                                                                             2010 yılından beri olageldiği gibi, 2017 yılında da Bursa Tabip Odası
                                                                                             öncülüğünde mevsimlik tarım işçileri ziyaret edilmiştir. Amacımız
                                                                                             onların barınma ve yaşam koşulları ile birlikte sağlık sorunlarını
                                                                                             değerlendirmektir. Ziyaret 2017 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında
                                                                                             Bursa ili Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde
                                                                                             yer alan çadır kamplarında gerçekleştirilmiştir. Çadır kamplarda
                                                                                             gerçekleştirilen ziyaretler sonucunda yapılan tespitler ve çözüm
                                                                                             önerileri bir araya getirilerek “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Barınma
                                                                                             Koşulları ve Sağlık Sorunları: Bursa’dan bir Kesit” adlı kitap
                                                                     3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ       yayınlanmıştır. Kitabın kamuoyuyla paylaşılması amacıyla 22 Eylül
                                                                                             2018 Cumartesi günü basın açıklaması düzenlenmiştir.
                                                                        TALEBİMİZ, MÜCADELELERİ
                                                                                             Basın açıklamasının ardından Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr.
                                                                          MÜCADELEMİZDİR!           Ömer Melik, Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Alpaslan
                                Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarını Uludağ          17 Eylül 2018           Türkkan ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi adına
                                Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileri ile paylaşmak amacı ile                           Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy’un konuşmacı olarak katıldığı “Doğudan
                                2012 yılından bu yana düzenlenen etkinlik 14 Ağustos 2018 Salı günü                            Batıya Mevsimlik Tarım İşçileri” paneli yapılmıştır.
                                Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. İntern öğrenciler Halk Sağlığı  Bursa Tabip Odasının da bileşeni olduğu Bursa Demokrasi Güçleri,
                                stajları sırasında bir gün Bursa Tabip Odası’na konuk edilerek Tabip  İstanbul 3. Havalimanı çalışanlarının haklı mücadelelerini desteklemek  Basın Açıklaması Metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
                                Odası, Türk Tabipleri Birliği, tıp hukuku ve sahada hekimlik deneyimi  için 17 Eylül 2018 Pazartesi günü basın açıklaması düzenledi. Basın  https://www.bto.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/
                                konularında bilgilendi.                        Açıklamasına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güzide Elitez katıldı. bas%C4%B1nmetin.pdf    16 Hekimce Bakış                                                                                                      Hekimce Bakış 17
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21