Güfteden Besteye

Güfteden Besteye

Dr. Galip Uzunca

Bursa’nın Çekirge semtinde doğan Dr. Galip Uzu8nca ilk ve ortaokulu Bursa’da, liseyi leyli meccani olarak Haydarpaşa’da bitirdikten sonra İstanbul tıp Fakültesi’ne devamla 1949 yılında doktor oldu.

Altı yıl Bursa Milli eğitim Tabipliği esnasında iki takdirname ile taltif edildi. Sonra dört yıl asistanlığı müteakip Göğüs Hastalıkları mütehassısı olarak Çanakkale Devlet Hastanesi’ne, bir yıl sonra da Bursa Verem Savaş Dispanseri ’ne atandı.

Verem Savaş Dispanseri’nde iken 1947yılında 12 ay, 1969 yılında üç ay burslu olarak Fransa’da mesleki eğitim gördü ve UNION INTERNETIONAL CONTRE LA TUBERCULOSE’un üyesi oldu. Aynı dispanserde 1981 yılında Baştabipliğe, 1983 yılında da Bölge Başkanlığı’na terfi etti ve 1985 yılında isteği ile emekli oldu.

Dr. Galip Uzunca Fransızca bilir. 25.02.2007 tarihinde eşi vefat etmiş. Bir kızı ile iki torunu vardır. Yayınlanmış on dört kitabından başka birçok dergilerde şiirleri neşredilmektedir.

Ayrıca 30’dan fazla tıbbi makaleleri ve serbest tebliğleri vardır. Mesam ve ilesam’ın teklifleriyle Kültür Bakanlığı tarafından kendisine iki “Yazar Kimliği” verilmiştir.

50. YIL

Geçti o mutlu yıllar renkli bir rüya gibi

Hasan oldu baharlar buruk bir hülya gibi

Sitem etme bir tanem Bülbül-i Şeyda gibi

Yıllar hayal olduysa kulların günahı ne.

 

Ömür denen şu zaman böyle gelip geçiyor

Dost sanılan seneler bak bizi terk ediyor

Güller de gülşenler de artık solup bitiyor

Yıllar hayal olduysa kulların günahı ne.

 

İşte elli uzun yıl sessiz sedasız gitti

O nazenin baharlar bir serap olup bitti

Gençlik de güzellik de gayrı bizi terk etti

Yıllar hayal olduysa kulların günahı ne.

 

 

BURSA SEVDASI

 

Şanlı ecdadımızın altı sultan ülkesi

Yüce mabetleriyle evliyalar beldesi

Yeşillerle bezenmiş rayihalar simgesi

Meftunum sana her dem şiirin

 

Güneyinde bin bir zevk saçan dumanlı dağlar

Kuzeyinde rengârenk gönül okşayan bağlar

O zümrüt yeşilliğin ruhlara deva sağlar

Meftunum sana her dem şirin ve güzel Bursam.

 

Nazenin cemalinle l şiirin bir diyarsın sen

Antik eserlerle ne hoş yar-ı cansın sen

Gönüller aleminde nazlı bir nihansın sen

Meftunum sana her dem şirin ve güzel Bursam.

 

Bir yandan bülbüllere ilham veren yeşilin

Bir yanda gönülleri dilşad eden denizin

Var mıdır bu alemde senin başka ikizin

Meftunum sana her dem şirin ve güzel Bursam.

 

Nazlı nazlı açarken o edalı güllerin

Bağrında hazla coşar sevdalı bülbüllerin

Hazanda da renkli bir bahardır günlerin

Meftunum sana her dem şirin ve güzel Bursam.

 

Bir başka güzellik var senin her semtinde

Dağında denizinde kırlarında kentinde

İlahi bir şevk vardır mabetlerin zevkinde

Ayrılmam asla senden şirin ve güzel Bursam.

 

Değişmem hiçbir yere senin hiçbir semtini

Bulamam başka yerde bu dünya cennetini

Hak daim etsin bana benim memleketimi

Ayrılmam aslan senden şirin ve güzel Bursam.

 

Tanrım! Ayırma beni bu güzelim beldeden

Ceddim aşiyanı diyar-ı Çekirge ’den

Ayırma rayıhalar saçan hoş güllerinden

Figan eden sevdalı yanık bülbüllerinden

Ayırma…

 

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler