Zamanda yolculuk / Hekimler Düşünmeye Devam Ediyor!

Hekimce Bakış Dergisi!nin, Temmuz-1992’de yayınlanan,

19. sayısının 24. sayfasına düşen haberde; kamuda çalışan hekimlerin “Nasıl Geçineceklerini Düşündüğünü” ve bu konuda sembolik bir eylem yaptıklarını okuyoruz.

Yönetim Kurulu üyelerine bir bildiri okudular ve önlüklerini teslim ettiler. Toplantıya polisin müdahale eder bir yaklaşımda bulunması “şeffaf” ve “konuşan” Türkiye adına oldukça düşündürücüydü.

deyişi 1992 yılı için geçerli olabilir.
(O da şüphelidir).

Ya daha önceki yılların gelir yitimleri nasıl karşılanacak?..

Çözümün grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak ile gerçekleşeceğini biliyoruz. Bugün böylesi bir sendikal yapılanmamızın olmaması toplu pazarlık gücümüzü ortadan kaldırmaktır. Hükümet, sözlerimizi kulak arkası etmek eğilimi içinde gibi görünmektedir.

Sıcak bir Temmuz İkindisi’nde, Bursa Tabip Odası’nın Irgandı Deresi’ne bakan eski lokalinde, bir grup kamu çalışanı hekim, beyaz önlüklerini bırakma eylemi yaparak, özlük haklarında iyileşme talep ediyor…

O zamandan bu zamana yalnızca Irgandı Köprüsü’nün altından değil, ülkemizdeki tüm köprülerin altından çokça sular akmasına karşın, bir hekimin nasıl geçineceğini düşünmediğini söylemek bugün için de adeta imkansız gibi…

Üstelik günümüzde hekimler yalnızca bugünlerini değil geleceklerini de kara kara düşünmekteler…

Temmuz zamları sonrasında, kamuda çalışan hekimler “Nasıl geçineceklerini” düşünüyorlar

14 Temmuz 1992 Salı günü Tabip Odası Lokali’nde toplanan 70 kadar hekim Temmuz’da maaşlarına yapılan % 24,6 oranındaki zammı protesto ederek Bursa Tabip Odası

Aşağıda BTO Yönetim Kurulu’na okunan bildiriyi sunuyoruz. Lokale bırakılan önlüklerin akıbetinin ne olduğunu ise sizlere gelecek sayımızda iletmeye çalışacağız.

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Bursa
Bizler kamuda çalışan, Bursa Tabip Odası’na üye hekimleriz Özlük haklarımız ve çalışma koşullarımız hakkında hükümetleri uyarmaktan bıktık. Temmuz 1992 zamları sonrasında, son on yılda gerçek ücretlerimizde yüzde altmışlara varan gelir yitimine uğradık.

Deniyor ki,

“Bütçe daha fazlasını kaldırmıyor” “Memuru enşasyona ezdirmedik”.. Kamuda çalışan işçi kardeşlerimize, aynı işi yapan “memur” statüsündeki çalışanın dört katı maaş vermeyi bütçe kaldırıyor, yirmi trilyonu aşan vergi borcunu silmeyi bütçe kaldırıyor da 657’ye bağlı olarak çalışanlara emeklerinin karşılığını vermeyi mi bütçe kaldırmıyor?…

On yıl önce bir maaşıyla iki buçuk buzdolabı alabilen yeni mezun bir hekim, bugün bir maaşıyla bir buzdolabını ancak alabilmektedir. “Memuru enflasyona ezdirmedir”

Örgütümüz olarak özlük haklarımızın iyileştirilmesi ve korunması amacıyla yapacağınız her etkinlikte sizi destekleyeceğimizi belirtiyor, içinde bulunduğumuz Temmuz ayından başlayarak ücretlerimiz iyileştirilmediği sürece, çalışma sürelerimizin büyük çoğunluğunda da

“Nasıl Geçineceğimizi Düşünmek” zorunda kalacağımızı kamuoyuna bildirmenizi istiyoruz

Dr. Hamdi Uğur

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler