Virüsler ve Maskeler

Sağlık görevlilerinin kullandığı maskeler 18.yy.’ın sonlarına kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar doktorlar, diş hekimleri ve hemşirelerce hastaların tedavisi…