Bursa Tabip Odası Tarihi 1928-1952 (2)

1933 yılında, 3.Bölge Tabipler Odası Yönetim Kurulu’nda Dr.Ziya Nuri Paşa başkan, Dr.Murat İbrahim Bey genel sekreter, Dr.Niyazi İsmet Bey sayman ve Dr.Ömer Lütfi Bey veznedar olarak görev alır. Dr.Ziya Nuri Paşa milletvekili seçilmesi nedeni ile kısa bir süre sonra görevinden ayrılır. Dr.Niyazi İsmet başkan olur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Refik Bey’in desteği ile vefat eden hekimlerin ailelerine yardım etmek üzere Yardım Sandığı kurulur. 1934 yılında, Yönetim Kurulu’nda Dr.Niyazi İsmet başkan, Dr.Murat İbrahim Bey genel sekreter, Dr.Ömer Lütfi Bey sayman ve Dr.İhsan Sami Bey veznedar olarak görev alır. Dr.Niyazi İsmet, 1934 yılında, daha sonra kendi adı ile anılacak olan Oda kütüphanesini kurar. Gazete çıkarılmaya başlanır. 1935 yılında, Yönetim Kurulu’nda Dr.Niyazi İsmet Gözcü başkan, Dr.Rıza Pekolcay genel sekreter, Dr.İhsan Sami Garan sayman ve Orhan Tahsin veznedar olur. 3.Bölge Tabipler Odası üyelerinin basılı eserleri sergilenir. Serginin düzenlenmesinde Dr.Süheyl Ünver, Dr.Kazım İsmail, Dr.Selim Nüzhet, Dr.Süreyya Kadri ve Dr.Fahrettin Kerim Bey’ler görev alır.

DR.ZİYA NURİ PAŞA, DR.AHMET ZİYA BİRGİ

ahmet-ziya-birgi1872 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da gördü. 1888 yılında Askeri Tıbbiye’yi bitirdi. Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde tabip yardımcılığı yaptı. 1890 yılında Emraz-ı Umumiye (Genel Hastalıklar) ders muavinliğine atandı. 1892 yılında Fatih bölgesi sorumlu kolera ile mücadele hekimi oldu. 1894 yılında Tabip yüzbaşı iken Almanya’ya gönderildi. 1898 yılında burada Tıp  Fakültesi’ni yeniden bitirerek tıp doktoru diploması aldı. 1900 yılında Berlin Askeri Akademisi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı  oldu. İstanbul’a dönünce Gülhane Askeri Tababet Tatbikat (Tıp Uygulama) Mektebi ve Hastanesi’nde Üzniye Enfiye ve Hançereviye (Kulak Burun Boğaz) Hastalıkları servisini kurdu. 1902 yılında Şişli Etfal Hastanesi’ne atandı. 1909 yılında askeri ve sivil tıbbiyenin birleştirilmesi ile oluşan Mekteb-i  Tıbbiye’yenin ilk Kulak Burun Boğaz Hastalıkları profesörü ve kürsü başkanı oldu. Balkan Savaşı yıllarında Selanik Bölgesi Ordu Sağlık Müşaviri olarak görev yaptı.

1912 yılında Mekteb-i Tıbbiye Hastanesi Başhekimi oldu. 1918 yılında Tuğgeneral olarak ordudan ayrıldı. 1919 yılında Mekteb-i Tıbbiye Dekanlığı’na atandı. 1930 yılında kurulan Türk Otorinolarengoloji Derneği kurucuları arasında yer aldı. 1933 yılında İstanbul merkezli 3.Bölge Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçildi ise de aynı yıl milletvekili seçilmesi nedeni ile bu görevinden ayrıldı.

1933 yılında yapılan milletvekili ara seçimlerinde Cumhuriyet  Halk Partisi’nden Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 4.Dönem ve 1935 yılında yapılan milletvekili Genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Kocaeli Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.Dönem  çalışmalarına katıldı. Almanca, İngilizce ve Fransızca bilir. Evli ve bir çocuk  babasıdır. 1936 Ankara’da vefat etti.

Kaynak:
• www.kanalkbb.com/klinikler/05.pdf
• www.ctf.edu.tr/kbb/seminerler/2003/dünya kbb tarihi
• TBMM Milletvekilleri Albümü 1.Cilt 4.Dönem Afyonkarahisar Milletvekilleri, 5.Dönem Kocaeli Milletvekilleri.

 

DR.NİYAZİ İSMET BEY, DR.MEHMET NİYAZİ GÖZCÜ

mehmet-niyazi-gozcu 1884 yılında İstanbul’da doğdu. 1907 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane (Askeri Tıbbiye)’den mezun oldu. Gülhane Askeri
Hastanesi’nde staj yaptıktan sonra asistan olarak kaldı ve göz
hastalıkları uzmanı oldu. 1909 yılında Selanik ve daha sonra
Manastır Merkez Hastanelerinde görev yaptı. 1910 yılında Gülhane
Askeri Tababet Tatbikat (Tıp Uygulama) Mektebi’nde göz kliniği
öğretim üyeliğine getirildi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında
(1914-1918) Çanakkale cephesinde ve çeşitli hastanelerde görev
yaptı. Daha sonra Gülhane Hastanesi’ne döndü. Başhekimlik ve
bölüm başkanlığı yaptı. Profesör oldu. 1941 yılında Gülhane
Hastanesi Ankara’ya Cebeci Askeri Hastanesi’ne taşınınca burada da göz hastalıkları biliminin gelişmesine önemli katkıları oldu.
1934 yılında Soyadı Kanunu çıkınca “Gözcü” soyadını aldı.
1944 yılında Tabip Tümgeneral rütbesi ile ordudan ayrıldı. 1944
yılı sonunda yapılan milletvekili ara seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 7.Dönem çalışmalarına katıldı. Bu görevi 1946 yılına kadar sürdü.

1928-1931 yılları arasında kurucularından olduğu Türk Oftalmoloji Cemiyeti Başkanlığı, 1931-1933 yılları arasında İstanbul merkezli 3.Bölge Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve 1933-1937 yılları arasında da 3.Bölge Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Çok sayıda bilimsel makalesinin yanı sıra Emraz-ı Ayniye (Göz Hastalıkları,1921), Göz Frengisi (1924), Traham Tedavisi ve Trahomla Mücadele (1927), Trahom Mücadelesinde Çalışan Küçük Sıhhiye Memurlarına Trahom ve Konjuktiva Hastalıkları Dersi (1931) Adlı yayınlanmış yapıtları vardır. 1965 yılında İstanbul’da vefat etti.

Bu dönemde, tabip odaları dışında Türk Oftalmoloji Derneği, Çocuk Hekimleri Encümeni, Türk Jinekoloji Derneği, Cild ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Türk Üroloji Derneği ve Otorinolaringoloji Derneği gibi uzmanlık dernekleri de çalışmaktadır.

1935 yılında, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Zonguldak illeri, 3.Bölge Tabipler Odası’ndan ayrılarak, Ankara merkezli 1.Bölge Tabip Odası’na bağlanır. Bu değişiklik sonucu İstanbul Merkezli 3.Bölge Tabipler Odası’nın üye sayısının 138 azalması, bu illerdeki hekim sayısı hakkında kabaca bir fikir vermesi açısısından önemlidir.

Merkezi İstanbul’da bulunan 3.Bölge Tabipler Odası çalışmalarına, Bursa ili hekimlerinin ne ölçüde katıldıkları hakkında bilgi olmadığı gibi, Bursa ili hekimlerinin, 1935 yılında bağlandıkları Ankara merkezli 1.Bölge Tabip Odası hakında da bilgi bulunamadı.

1949-1950 yıllarında Bursa’daki hekimlerin “Hekimler Birliği” adlı bir dernekleri olduğu, her ay Bursa Halkevi Salonu’nda bilimsel toplantılar düzenledikleri, Genel Kurul toplantılarını burada yaptıklarına ve 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladıklarına dair belgeler vardır.

bto-tarihi
Tıp Toplanması / 19.01.1950 Tarihli Ant Gazetesi Haberi

bto-tarihi
Hekimler Derneği Kongresi / 05.02.1950 Tarihli Ant Gazetesi Haberi

bto-tarihi
Tıp Bayramı Dün Kutlandı / 15.03.1953 Tarihli Hakimiyet Gazetesi Haberi

1951 yılında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Tabip Odaları ile ilgili yeni düzenleme çalışmaları başlatılır. 1953 yılında, Türkiye’deki hekim sayısı 7432’dir. Bunların 3558’i memur (kamu çalışanı), 875’i askeri, 2999’u serbest çalışan hekimdir. Aynı dönemde dişhekimi sayısı 1242’dir. Bunların 56’sı memur, 58’i askeri ve 1128’i serbest çalışan dişhekimidir. Ülkedeki 1024 eczacıdan 166’sı memur, 178’i askeri ve 680’i serbest olarak çalışmaktadır. Yine 1953 yılında Türkiye’de 22 uzmanlık dalı mevcuttur. 3722 uzman hekimin, 1038’i dahiliye (iç hastalıkları), 526’sı hariciye (genel cerrahi), 403’ü nisaiye (kadın hastalıkları ve doğum), 294’ü çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıdır.

 

Kaynak:
• www.nuveforum.net/gözcü niyazi ismet
• www.gata.edu.tr/cerrahi bilimler/göz/tarihçe
• TBMM Milletvekilleri Albümü I.Cilt 7.Dönem İstanbul Milletvekilleri.
• AnaBritanica Genel Kültür Ansiklopedisi 1988, IX.Cilt, Sayfa: 618.

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler