Bursa Tabip Odası’nın Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesi hikayesi

Bursa Akademik Odalar Birliği sonra böyle bir (BAOB), Türk Mühendis ve Mimar çalışmayı hayata  Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı geçiremedik. 1994 Oda’ların Bursa Şube ve yılında yapılan yerel  Temsilcilikleri ile Bursa Tabip Odası, seçimlerde Teoman  Bursa Eczacı Odası, Bursa Veteriner Özalp Belediye  Hekimler Odası, Bursa Dişhekimleri Başkanı  Odası, Bursa Barosu, Bursa Serbest seçilemedi.

Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve Bursa Yeminli Mali 1995 yılında, Erdem Müşavirler Odası tarafından 1996 Saker’in Büyükşehir Kasım ayında oluşturulur. Oda’ların Belediye Başkanı ortak sorunlarından birisi “yer olduğu dönemde sorunu”dur. (1994-1999), restore edileceği Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu gerekçesi ile
olarak, Bursa Büyükşehir Belediye Setbaşı Belediye Başkanı Teoman Özalp’e (1989- Pasajı’nda kiracısı olduğumuz büro Daha sonra da Gazcılar1994), Tabip Odası Yönetim Kurulu ve lokali tahliye etmemiz istenince, Caddesi’nde ki Petek Bozkaya İş olarak 1993 yılında yaptığımız kendimize yer aramaya başladık. Merkezi’nde büro alarak, Tabip ziyarette, Belediye Başkanı Bu arada Erdem Saker’e yaptığımız Odası’nı taşımıştık.

“İsveç’ten yeni geldiğini, Oslo’da bir ziyarette “Belediye’nin Tabip
meslek odalarının bir binada Odası’na arsa olarak bir yer tahsis Akademik Odalar’ın bir arada
toplandıklarını ve çalıştıklarını etmesini” istediğimizde, Erdem olacağı bir bina yapımı konusu,
söyleyerek, Bursa’da da böyle bir Saker’in “bu kadar doktorsunuz, BAOB toplantılarında zaman zaman
bina yapılabileceğini” söylemişti. gidin para toplayıp kendinize yer gündeme geldi, ancak 2000 yılı
Proje oluşturmak üzere yanından alın” şeklindeki sözleri ile biraz da sonuna kadar ciddi bir girişim
umutla ayrılmıştık. Ancak daha kırgın olarak yanından ayrılmıştık. olmadı.

1999 yılı yerel seçimlerinde Mustafa Bozbey Nilüfer Belediye Başkanı olur. 08.12.2000 tarihinde TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa fiubesi’nin eğitim salonunda BAOB temsilcileri ile Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in katıldığı toplantıda “BAOB Sarayı” inşası ile ilgili komisyon kurulur. Komisyon tarafından hazırlanan anket formu, komisyonun sekreteryası olan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa fiubesi tarafından BAOB bileşenlerine gönderilir.

 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 26.01.2000 tarihinde Genel Sekreter Dr. Bülent Aslanhan yazısı ile anketi yanıtlar. 19.08.2002 tarihinde yapılan BAOB toplantısında “BAOB Yapı Kooperatifi” kurulması için karar alınır. Bursa Tabip Odası adına Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi Dr. Süleyman Arı’nın katıldığı toplantıda, ön çalışmalar için Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası görevlendirilir.

 

26.08.2002 tarihinde yapılan Sağlık Meslek Odaları Danışma Kurulu toplantısında, Akademik Odalar Sarayı alanında Sağlık Meslek Odaları’na ayrılan 576 metrekarelik yer üzerinde yapılacak iki katlı binanın, bir katının Tabip Odası’na, bir katının da Dişhekimleri Odası, Eczacı Odası ve Veteriner Hekimler Odası’na ayrılmasına, bodrum katının ise toplantı salonu olarak kullanılmasına karar verilir.

 

18.11.2002 tarihli Bursa Akademik Odalar Birliği Sarayı Taslak Yerleşim Protokolü’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi’ne ait 13672.15 metrekarelik alanda, sosyal tesis ve toplantı salonları dahil ayrı binalar halinde, bodrum dahil üç katı geçmeyen dokuz bina yapılması, her Oda’nın kendi inşaatını yapması kararlaştırılır. Toplantıya Tabip Odası adına Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi Dr. Süleyman Arı katılır.

29.01.2003 tarihinde Sınırlı Sorumlu (S.S. Akademik Odalar Sarayı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi hazırlanır. Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 05.02.2003 tarihinde 2921 sayılı “olur”u ile kooperatifin kuruluşuna izin verir. Kooperatif ortaklarının yapacakları ilk genel kurul toplantısına kadar kurucu ortaklardan Bülent Çetin (Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası), Turgay Erdem (TMMOB Mimarlar Odası Bursa fiubesi) ve Dr. Dt. Metin Bozkurt (Bursa Dişhekimleri Odası) Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, Sait Nur fiahin (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa fiubesi) ve Temel Öztürk (TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa fiubesi) Kooperatif Denetleme Kurulu Üyeliği’ne seçilir. Kooperatif Anasözleşmesi’nde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin dışında Bursa Tabip Odası adına Onur Kurulu Üyesi Dr. O. Erdem Günaydın, Bursa Veteriner Hekimler Odası adına Vet. Dr. Naim Karakçı ve Bursa Eczacı Odası adına Ecz. Kıvanç Atmaca’nın kurucu ortak olarak imzası vardır.

Sağlık Meslek Odaları Danışma Kurulu’nun 22.07.2003 tarihinde yaptığı toplantıda, Dişhekimleri, Eczacı ve Veteriner Hekimler Odası kendileri için 150’şer metrekare yer ve 100 kişilik ortak toplantı salonu isterler. Tabip Odası adına Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Hasan Körfez’in katıldığı toplantıda Tabip Odası’na ayrılacak yerin alanı daha sonraki toplantıya bırakılır.

Kooperatif 2003 Yılı Olağan Genel Kurulu 26.06.2004 tarihinde yapılır. Genel Kurul’a Bursa Tabip Odası adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ergun fienel katılır.

22.02.2005 tarihli ve Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Dr. Ayhan Tetik imzalı yazı ile Bursa Tabip Odası için BAOB Sarayı’nda 930 metrekare yer talep edilir.

  • Akademik Odalar Sarayı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin 2004 Yılı Olağan Genel Kurulu 23.06.2005 tarihinde yapılır. Genel Kurul’da ortak sayısı 16’ya çıkar. Bursa Tabip Odası adına Dr. O. Erdem Günaydın’ın katıldığı toplantıda, Bursa Tabip Odası için geçici olarak 750 metrekare yer önerilir. 2005 Temmuz ayından itibaren kooperatif ortaklarından aidat alınmasına başlanacağı kararı alınır.

07.07.2005 tarihinde Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, H21C5C.3B pafta, 254 ada,7 sayılı parseldeki 10210.70 metrekare yüzölçümlü, %35’i Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, %65’i Nilüfer Belediyesi’ne ait yerin plan değişikliği yapılır ve 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planı’nda “Kamu Hizmeti Gören Kurum ve Kuruluş Binası” yeri olarak belirlenir.

Büyükşehir Belediyesi Encümeni kararı ile bu alanda yapılacak inşaat işi %10 kat karşılığı S.S. Akademik Odalar Sarayı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ihale edilir.

02.08.2005 tarihinde Kooperatif ile Büyükşehir Belediyesi arasında İnşaat Yapımı ve Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanır.

11.08.2005 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi ile ilgili mimari projenin “davet” usulü ile yaptırılmasına karar verilir. Davet, yerel gazetelerde ilan edilir ve Mimarlar Odası Bursa fiubesi tarafından duyurulur. Mimari proje ile ilgili şartname 28 kişi tarafından alınır. Avam projeler 27.09.2005 tarihine kadar kabul edilir. Yüksek Mimar Güngör Kaftancı, Prof. Dr. Yüksek Mimar Nilüfer Akıncıtürk

Yüksek Mimar Murat Tabanlıoğlu, Yüksek Mimar Hüseyin Konçak (Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri) ve İnşaat Mühendisi Ekrem Algül’den oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu, teslim edilen 12 projeden 3E Mimarlık Ltd. Proje Grubu (Yüksek Mimar D. Ümit Yücel, Yüksek Mimar Çiğdem Yücel, Mimar Banu Bayrak)’na ait projeyi seçer. 16.12.2005 tarihinde son şekli verilen projede Tabip Odası’na 518.50 metrekare yer ayrılır.

19.12.2005 tarihinde yapılan Kooperatif Olağanüstü Genel Kurulu’nda Bursa Tabip Odası adına toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Ünal 624.87 metrekare yer talep eder. Kooperatif ortak sayısı 16 olarak kesinleşir.

30.12.2005 tarihinde Nilüfer Belediyesi’nden inşaat ruhsatı alınır. Mimari projeye göre inşaat taban alanı 6773.75 metrekare, toplam inşaat alanı 30550.00 metrekaredir. Altı katlı ve dört bloktan oluşan binada 16 meslek odasına ait yer ile odiyoryum ve fuaye (600 kişilik), toplantı salonları, restaurant (120 kişilik), kapalı otopark (iki katlı, 300 araçlık), belediyeye ait ofisler (15 adet) yer alır.

S.S. Akademik Odalar Sarayı Toplu İşyeri Kooperatifi’nin 2005 Yılı Olağan Genel Kurulu 03.03.2006 tarihinde toplanır. Tabip Odası adına toplantıya Dr. Ersin Gürdal katılır.

24.03.2006 tarihinde BAOB Yerleşkesi’nin kaba inşaatının ihalesi yapılır. 11.04.2006 tarihinde hafriyat başlar. 22.08.2006 tarihinde törenle temel atılır.

23.08.2006 tarihinde Kooperatif Yönetim Kurulu aidat borçları olan Oda’lara noter ihtarnamesi gönderir. Bunların arasında Bursa Tabip

Odası’da vardır. Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Özen, kooperatife olan aidat borçlarını ödeyemeyeceklerini, bu nedenle Tabip Odası’na ait yerin 200 metrekareye indirilmesini talep eder.

16.11.2006 tarihinde Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi’nde Bursa Tabip Odası’na ayrılan yerin 392 metrekaresi, Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun 14.11.2006 tarih ve 24/1 sayılı kararı ile Bursa Noter Odası’na devredilir. Bursa Noter Odası, Kooperatif’in 17. ortağı olur. Bursa Tabip Odası’nın yeri ortak toplantı salonundaki payı ile birlikte 150 metrekareye düşer.

S.S. Bursa Akademik Odalar Sarayı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.01.2007, 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
28.02.2008 tarihinde yapılır. Genel Kurul’a Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Hasan Körfez katılır.

18.06.2008 tarihinde, Bursa Noter Odası’ndan 17.63 metrekare yer Bursa Tabip Odası tarafından alınır, ortak toplantı salonundan 21.96 metrekarelik yer Bursa Eczacı Odası, Bursa Dişhekimleri Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası’nın “olur”u alınarak, Bursa Noter Odası’na verilir.

S.S. Bursa Akademik Odalar Sarayı Toplu İşyeri Kooperatifi’nin 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu 27.02.2008 tarihinde toplanır. Genel Kurul’a Bursa Tabip Odası adına Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ersan Taşcı ve Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi Dr. Çetin Tor katılır.

2009 yılı sonunda inşaat bitirilir.
Bursa Tabip Odası’nın büro

dolaplarının çizimleri Dr. Çetin Tor tarafından yapılır. Yapım için Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ihale açılır. Teklişer Dr. Ersan Taşcı ve Dr. Güzide Elitez tarafından değerlendirilerek sipariş edilir. Bu arada tapu ve su, elektrik, doğal gaz abonelik işlemleri başlatılır. Mutfak dolapları ve tezgah, büro masaları, oturma elemanları v.s Dr. Güzide Elitez ve Dr. Engin Demiriz tarafından kararlaştırılarak sipariş edilir.

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu, 14 Mart 2010 Tıp Bayramı öncesi Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’ne taşınma ve 14 Mart 2010 günü açılış yapma kararı alır.

14 Mart 2010 günü Tıp Bayramı Kutlama Toplantısı’ndan sonra Bursa Tabip Odası’nın Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’ndeki yerinin açılışı yapılır.

Açılış kokteyline çok sayıda hekim katılır. Açılış kurdelesi Oda’nın eski başkanlarından Prof. Dr. Burhan Kıran, Prof. Dr. Orhan Özcan, Dr. Çetin Tor, Dr. Hamdi Aytekin, Prof. Dr. Müfit Parlak, Dr. Candan Coşkun, Dr. A. Murat Ünal ile Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Aslanhan ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından birlikte kesilir.

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, H21C5C3B pafta, 254 ada, 7 parselde bulunan 10210.70 metrekarelik alanda inşa edilen Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde, A Blok 2. Kat, 8 No’daki 328/31200 arsa paylı, Bursa Tabip Odası’na ait yerin tapusu 23.12.2011 tarihinde alınır.

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nin resmi açılışı ise 24.12.2011 tarihinde yapılır

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler