Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Hekim (Tıp) Bursa Milletvekilleri (2)

ahmet-rasim-talay-1DR.RASİM FERİT BEY, DR.AHMET RASİM TALAY

1888 yılında Trablusgarp’ta doğdu. 1908 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (sivil tıbbiye) den mezun oldu. Paris’te genel cerrahi ihtisası yaptı. Sağlık Memurları Okulu’nda öğretmenlik, Hilal-i Ahmer Reisliği (Kızılay Başkanlığı) yaptı. 1911’de Trablusgarp ve 1912-1913 yıllarında Balkan savaşlarına hekim olarak katıldı. 1913’te Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Umum (Sağlık ve Sosyal Yardım Genel) Müdürlüğü Müfettişi oldu. 1915 yılında İstanbul İl Sıhhıye Müdürlüğü görevine atandı. 1918 yılında görevinden ayrıldı.Serbest hekimlik ve Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü (Emniyet Genel Müdürlüğü) hekimliği yaptı. Kuruluş Savaşı öncesi Ankara’ya geçti.1923 yılında tekrar Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Umum Müdürlüğü Müfettişi oldu. 1923-1925 yılları arasında İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde cerrah olarak çalıştı. 1925 yılından sonra ticaret hayatına atıldı.

25.04.1931 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bursa milletvekili seçilerek TBMM 4.Dönem çalışmalarına katıldı. 4.Dönem Parlamentolar Türk Grubu Üyesi ve Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 1935, 1939 ve 1943 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Niğde milletvekili seçildi.

1910 yılından 1938 yılına kadar Atatürk’ün en yakınındaki arkadaşlarından birisi oldu.

Fransızca bilir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 1965 yılında İstanbul’da vefat etti.

Kaynak:
• Bursa Ansiklopedisi 2002, IV.Cilt, Sayfa: 1568, Yayına Hazırlayan: Yılmaz Akkılıç, Burdef Yayınları No: 3, Harman Ofset Basın Sanayi-İstanbul, 2002.
• TBMM Milletvekilleri Albümü, I.Cilt, 4.Dönem Bursa Milletvekilleri,
www.tbmm.gov.tr
• Atatürk ve Tıbbiyeliler, Sayfa: 75, 84, 140-149, 191-196, 229, 356-358, Prof.Dr.Metin Özata, Umay Yayınları, M.E.L.Matbaacılık-İzmir, 2.Basım, Mayıs 2009.

abdulhalim-galip-kahramanDR.GALİP BEY, DR.ABDÜLHALİM GALİP KAHRAMAN, DR.GALİP KAHRAMAN

1893 yılında Antalya Korkuteli’de doğdu. İlkokulu Korkuteli’de, ortaokul ve liseyi Antalya, İzmir ve Midilli’de okudu. 1911 yılında Mekteb-i Tıbbiye’ye girdi. Birinci Dünya Savaşı’nda, 1914 yılında doktor yardımcısı olarak askere alındı. 1917 yılında tıp eğitimini tamamladı. Tıbbiye’de cildiye servisinde asistan olarak çalışmaya başladı. Burdur Hükümet Tabibliği’ne atandı. 1918 yılında yeniden askere alınarak Adana Askeri Menzil Hastanesi’ne görevlendirildi. Terhis olunca Antalya Belediye Tabibi oldu. Kurtuluş Savaşı boyunca yüzbaşı rütbesi ile çeşitli askeri hastane ve birliklerde hekim olarak görev yaptı. Savaş sonrası Antalya’ya yerleşerek serbest çalışmaya başladı. Politikaya atıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı ve 28 Nisan 1928-18.10.1930 tarihleri arasında Antalya Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25.04.1931, 08.02.1935 ve 26.03.1939 tarihlerinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bursa milletvekili seçilerek TBMM 4., 5. ve 6.Dönem çalışmalarına katıldı. 1943 ve 1946 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Antalya Milletvekili seçildi.

1950 yılında emekli oldu. Antalya Muratpaşa’da yaptırdığı ilkokul 1969 yılında açıldı. Halen Dr.Galip Kahraman İlköğretim Okulu olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. Hilal-i Ahmer (Kızılay), Türk Hava Kurumu ve Türk Ocağı Antalya Şubeleri’nde üyelik ve başkanlık yapmıştır.

Fransızca bilir.Evli ve üç çocuk babasıdır. 1975 yılında Antalya’da vefat etti.

Kaynak:
• Bursa Ansiklopedisi 2002, III.Cilt, Sayfa: 978, Yayına Hazırlayan: Yılmaz Akkılıç, Burdef Yayınları No: 3, Harman Ofset Basım Sanayi-İstanbul, 2002.
• TBMM Milletvekilleri Albümü, I.Cilt, 4., 5. ve 6.Dönem Bursa Milletvekilleri,
www.tbmm.gov.tr

mehmet-sadi-konukDR.SADİ KONUK, DR.MEHMET SADİ KONUK

1894 yılında İstanbul’da doğdu. Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. İnebolu Hastanesi, Garp Cephesi Eskişehir Askeri Hastanesi, Ankara Cebeci Hastanesi, Adana Memleket Hastanesi ve Bursa Belediyesi’nde çalıştı. Ankara Gureba Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve başhekim olarak görev yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı yaptı. 08.02.1935, 26.03.1939 ve 28.02.1943 tarihlerinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bursa milletvekili seçilerek TBMM 5., 6. ve 7.Dönem çalışmalarına katıldı. 18.01.1945-07.08.1946 tarihleri arasında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) yaptı.1946 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Samsun Milletvekili seçildi.

Fransızca bilir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 1964 yılında İstanbul’da vefat etti.

Adı, Sağlık Bakanlığı Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne verildi.

Kaynak:
• Bursa Ansiklopedisi 2002, III.Cilt, Sayfa: 1069, Yayına Hazırlayan: Yılmaz Akkılıç, Burdef Yayınları No: 3, Harman Ofset Basım Sanayi-İstanbul, 2002.
• TBMM Milletvekilleri Albümü, I.Cilt, 5., 6. ve 7.Dönem Bursa Milletvekilleri,
www.tbmm.gov.tr
• tr.wikipedia.org
• www.msxlambs.org
• www.main-board.eu

 

mustafa-talat-simerDR.TALAT SİMER, DR.MUSTAFA TALAT SİMER

1892 yılında Bursa’da doğdu. Askeri Tıbbiye’yi bitirdi. Hayati Kimya ve Malaryaloji Uzmanı oldu. Gülhane Askeri Tatbikat Merkezi Laboratuvar Tabibi olarak görev yaptı. Birinci Dünya Savaşı’nda Tabip Binbaşı olarak 5.Ordu Sıhhiye Reis Muavinliği, Yıldırım Orduları Grubu Sıhhiye Müfettişi Muavini görevlerinde bulundu. İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Askerlikten ayrıldıktan sonra Bezm-i Alem Valide Sultan Gureba Hastanesi, Mekteb-i Tıbbiye Hariciye Polikliniği’nde çalıştı. Eskişehir, Bursa, Samsun, Ankara’da Sıtma Savaş Başkanlığı, Bursa Belediye Tabibliği,Kandıra Hükümet Tabibliği yaptı. Bartın, Ereğli, İzmit, Adapazarı devlet hastanelerinde çalıştı. Eskişehir’de Kızılay, Ankara’da Türk Ocağı Başkanlığı görevlerini yürüttü.

26.03.1939, 28.02.1943 ve 21.07.1946 tarihlerinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bursa milletvekili seçilerek TBMM 6., 7. ve 8.Dönem çalışmalarına katıldı.

Fransızca bilir. Evli ve beş çocuk babasıdır. 1964 yılında Bursa’da vefat etti.

Kaynak:
• Bursa Ansiklopedisi 2002, IV.Cilt, Sayfa: 1504-1505, Yayına Hazırlayan: Yılmaz
Akkılıç, Burdef Yayınları No: 3, Harman Ofset Basım Sanayi-İstanbul, 2002.
• TBMM Milletvekilleri Albümü, I.Cilt, 6., 7. ve 8.Dönem Bursa Milletvekilleri,
www.tbmm.gov.tr

ibrahim-oktemDR.İBRAHİM ÖKTEM

1904 yılında Karaman’da doğdu. Beyrut Fransız Koleji’ni bitirdi. 1930 yılında Mekteb-i Tıbbiye’den mezun oldu. Öğrencilik yıllarında İstanbul Üniversitesi Yüksek Tahsil Talebe Birliği Başkanlığı, Uluslararası Öğrenci Birliği Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Fransa’da Paris Tıp Fakültesi’nde genel cerrahi ihtisası yaptı. Uzman olduktan sonra bir süre Fransa’da çalıştı. Yurda dönünce Sivas Devlet Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı ve Zonguldak Devlet Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı ve başhekim olarak çalıştı. 1943 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Hastanesi (Gureba Hastanesi) ne genel cerrahi uzmanı ve başhekim olarak atandı. 1951 yılında açılan yeni hastane binasının (Bursa Devlet Hastanesi, Memleket Hastanesi) yapımı ile uğraştı. Milletvekili olduğu 1954 yılına kadar Bursa Devlet Hastanesi’ndeki görevine devam etti.

Hekimler Birliği Başkanlığı,Uluslararası Cerrahlar Koleji Üyeliği yaptı.

02.05.1954 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Demokrat Parti’den Bursa milletvekili seçilerek TBMM 10.Dönem çalışmalarına katıldı. 1955 yılında yönetimle anlaşmazlığa düşerek Demokrat Parti’den ayrıldı ve Hürriyet Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Hürriyet Partisi bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra 06.01.1961-25.10.1961 tarihleri arasında çalışan Kurucu Meclis’e Bursa temsicisi olarak katıldı.15.10.1961, 10.10.1965 ve 05.10.1969 tarihlerinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bursa milletvekili seçilerek TBMM 12., 13. ve 14.Dönem çalışmalarına katıldı. 1963-1965 yılları arasında 27. ve 28.Hükümet’lerde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

Apylocise, Goitre Exophtalmique, Travmatoloji Raporu isimli yapıtları vardır.

Fransızca ve İngilizce bilir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 1982 yılında İstanbul’da vefat etti.

Adı, 1983 yılında İstanbul Kadıköy Kızıltoprak’ta bulunan ilköğretim okuluna verildi.

Kaynak:
• Bursa Ansiklopedisi, II.Cilt, Sayfa: 596, Yayına Hazırlayan: Yılmaz Akkılıç, Bursa Hakimiyet Gazetesi Matbaası, 1983-1985.
• Bursa Ansiklopedisi 2002, IV.Cilt, Sayfa: 1391, Yayına Hazırlayan: Yılmaz Akkılıç, Burdef Yayınları No: 3, Harman Ofset Basım Sanayi-İstanbul, 2002.
• Bursa Devlet Hastanesi 118.Hizmet Yılında, Sayfa: 40-47, 74-75, Derleyen: Op.Dr.Hüseyin Alagöz, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1986.
• TBMM Milletvekilleri Albümü, II.Cilt, 10., 12., 13. ve 14.Dönem Bursa Milletvekilleri, www.tbmm.org.tr
• tr.wikipedia.org
• www.msxlabs.org

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler