Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Hekim (Tıp) Bursa Milletvekilleri (3) 1920-2012

emin-acar
Dr. Emin Acar

DR.EMİN ACAR

1926 yılında İnegöl’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Maraş Merkez, Çardak Nahiyesi Hükümet Tabibi, Bolu Akçakoca Belediye Tabibi, Hükümet Tabibi ve Sağlık Merkezi Tabibi görevlerinde bulundu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği’nde akliye ve asabiye dalında ihtisas yaparak uzman oldu. Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Uygulama Dairesi’nde Sağlık ve Gıda Uzmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Teşvik Uygulama Proje Uzmanı olarak çalıştı.

14.10.1973 tarihinde yapılan miletvekili genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden Bursa milletvekili seçilerek TBMM 15.Dönem çalışmalarına katıldı.

Fransızca,Almanca ve İngilizce bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak:
• Bursa Ansiklopedisi 2002, I.Cilt, Sayfa: 28, Yayına Hazırlayan: Yılmaz Akkılıç,
Burdef Yayınları No: 3, Harman Ofset Basım Sanayi-İstanbul, 2002.
• TBMM Milletvekilleri Albümü, II.Cilt, 15.Dönem Bursa Milletvekilleri,
www.tbmm.gov.tr

Dr. Mustafa Özyurt
Dr. Mustafa Özyurt

DR.MUSTAFA ÖZYURT

1941 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Bolu’da ortaokul ve liseyi Adapazarı’nda okudu. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kürsüsü’nde tamamlayarak 1979 yılında uzman oldu. Aynı yerde çocuk ürolojisi alanında çalışmaya başladı. Askerlik görevini 1973-1974 yıllarında Adana Asker Hastanesi’nde üroloji uzmanı olarak yaptı. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Üroloji Kürsüsü’ne başasistan olarak atandı. 1976 yılında doçent oldu. 1977-1978 yıllarında ABD University of Alabama in Birmingham’da böbrek transplantasyonu konusunda çalıştı. 1981 yılında profesör oldu. Anabilim dalı başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 30.09.2001 tarihinde toplanan 29.Kurultay’ında Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu’ndan aday gösterilerek Parti Meclisi’ne seçildi. 03.11.2002 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bursa milletvekili seçilerek TBMM 22.Dönem çalışmalarına katıldı. 2007 yılında hekimlik mesleğine döndü.

Türk Üroloji Derneği, Dünya Üroloji Derneği, Amerika Üroloji Derneği ve Bursa Rotary Kulübü üyesidir.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 150’den fazla bilimsel makalesi, Üroloji ve Çocuk Ürolojisi kitapları vardır. Cumhuriyet Gazetesi’nde çeşitli konularda yazıları yayınlanmıştır. Halen İstanbul’da özel hekimlik yapmaktadır.

İngilizce bilir.Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak:
• Bursa Ansiklopedisi 2002, IV.Cilt, Sayfa: 1412, Yayına Hazırlayan: Yılmaz Akkılıç, Burdef Yayınları No: 3, Harman Ofset Basım Sanayi-İstanbul, 2002.
• TBMM Milletvekilleri Albümü, 3.Cilt, 22.Dönem Bursa Milletvekilleri,
www.tbmm.gov.tr
• Mustafa Özyurt-TBMM

 

Dr. Şerif Birinç
Dr. Şerif Birinç

DR.ŞERİF BİRİNÇ

1953 yılında Bursa Karacabey’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Karacabey’de okudu. 1977 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1978-1982 yılları arasında Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kürsüsü’nde lisansüstü eğitimini tamamlayarak uzman oldu. Kıbrıs’ta askerlik görevini ve Elazığ Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetini yaptıktan sonra 1985 yılında Bursa SSK Bölge Hastanesi’ne atandı. 1986-1988 yılları arasında Bursa SSK Bölge Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı, 1996-1999 yılları arasında başhekimlik görevlerinde bulundu.

03.11.2002 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Bursa milletvekili seçilerek TBMM 22.Dönem çalışmalarına katıldı.

Ortaasya-Kafkasya Kültür Derneği Başkanı, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu, Kuzey Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Bursam Derneği üyesidir.

İngilizce bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak:
• Sosyal Sigortalar Kurumu Bursa Hastanesi / Sağlık Hizmetinde 20 Yıl, Yayın Kurulu: Dr.Değer Kaya, Dr.Hüsamettin Olgun, Dr.Canan Salantur, Dr.Nejad Ertürk, Yavuzlar Matbaası, 1990.
• TBMM Milletvekilleri Albümü, 3.Cilt, 22.Dönem Bursa Milletvekilleri,
www.tbmm.gov.tr
• Şerif Birinç-TBMM
• Kendisinden alınan yaşam öyküsü

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler