Whats up doc? Mutlu musun?

Nasil gidiyor doktor ? Eminim bu soruya her şey yolunda diyebileceklerin sayisi fazla değildir. Mezuniyet törenimizde konuşan bir hocamiz ; doktorluk, bir meslek değil yaşam tarzi ve asalet ünvanidir demişti. Tamam hep öyle davrandim, öyle de davranmaya çalişiyorum ama yanliş giden bir şeyler var. Mutlu değilim ve artik saklamak ta da zorlaniyorum. Bunun bana özel bir durum olmadiğini da biliyorum. Tüm meslektaşlarim da mutsuz ama hepimiz kaçişlardayiz sanki. Artik gerçekle yüzleşmek ve kendimize karşi dürüst olmak zorundayiz…

Bunu sorgulama gereği duyan başkaları da olmalı. Amerika Birleşik devletlerinde 2012 yılında 25 uzmanlık dalından 30 o00’e yakın hekimin sorgulanması ile hazırlanan Medsca- pe 2012 “Hekimlerin Yaşam Tarzı Raporu” nu ilginç buldum ve özetleyerek sizlerle paylaşmak istedim. Bizim yaşantımızla örtüşen ve ters düşen pek çok bilgi içeriyor. Keyifle okumanızı ve ülkemizde de bu tarz bir anketin çabucak yapılmasını dilerim. Aslında hekimler ve iş doyumu üzerine pek çok çalışma bulunuyor, ancak hiçbiri hekimlerinmuayenehane yada hastane dışındaki hayatıyla ilgili değil. Halen Pek çok hekim, iş yaşamlarından mutlu olmadıkla- rını ifade ediyor. 2010 tarihli bir ankete göre, hekimlerin 964091, takip eden 1-3yıl içinde hasta bakımını bırakmak istiyor. Amerikan toplumu; hekimlerin; 9634’ünün “çok mutlu”, 9650’sinin “oldukça mutlu” olduğunu, 9615’inin ise “pek te mutlu olmadıklarını” düşünüyormuş… Ame- rikalı hekimlere tıbbın dışında ne kadar mutlu oldukları sorulmuş Hekimlerin 1/3’ü kendilerini çok mutlu, 2640’ı oldukça mutlu olarak ifade etmiş. En mutlu hekim Kimdir ? Cevaplara göre en mutlu hekim, Romatoloji uzmanı. Hem Erkek hem kadın hekimler arasında en mutlu dokto- run Romatologlar olduğu anlaşıldı. Nedir bu mutlu doktorun özellikleri:

ABD doğumlu, normal kiloda, sağlığı mükem- mel, egzersiz yapıyor, günde 1-2 içki alıyor, sigara içmiyor. Maddi durumu iyi, yeterlinin üzerinde tasarrufu var ve borcu yok. Evli, ibadetini aktif olarak yerine getiriyor. En ilginci, mutluluk skoru 6o yaşın üzerindeki hekimlerde tavan yapıyor. En mutsuz hekimler ise; dahiliyeciler, gastro-en- terologlar, nörologlar oluşturuyor.

Mutsuz hekimin özellikleri: Sağlığı bozuk, haftada birden az egzersiz yapıyor, obez. Yaşı 5o’lerin ortalarında ve ABD’ye erişkin yaşta gelmiş. (İthal hekim) Mali durumu berbat, ta- sarrufu yok ve borçlar idare edilemez durumda. Boşanmış, gönüllü görev yapmıyor. Manevi inancı var, ancak dini faaliyeti yok. İçki içmiyor.

Doktorlar ne kadar tatil yapar?

İtalyanlar 42 gün, Fransızlar 37, Almanlar 35, İngilizler 28, Kanadalılar 26, Japonlar 25 gün, Amerikalılar, 13 gün yıllık ortalama ücretli izin ile diğer gelişmiş ülkelerden çok daha kötü durumda. Hekimler arasında tatil süresi değiş- kenlik gösteriyor. En şanslılar anesteziyologlar ve radyologlar. Bu kesimin yarıya yakını yılda

4 haftadan fazla tatil yapıyor. Hekimlerin üçte birle yarısı arasında bir kısımı; yılda 2-4 hafta tatil yapıyor.

Hekimce Bakış | 47 ………. 48 | Nisan 2013

Yılda en fazla 2 hafta tatil yapabilenler ise;

Aile hekimleri, acil tıp hekimleri, dahiliyeciler, genel cerrahların 1/3’ü.

Tatil şansı bulan hekim ne yapar?

Amerikalıların tatillerini tercih sırasına göre; arkadaş ve akrabaziyaretleri, gezme, denize gitme, müzeye gitme, milli parklara gitme, tura çıkma, kültür parkları ziyaret etme, şehirlerarası seyahat ve dağlara çıkma şeklinde değerlen- dirdiğini gösteriyor. Hekimler ise; yurt dışına seyahat, denize gitmeyi tercih ediyor. Kadın he- kimler, hem bu tatilleri ve lüks otelleri erkeklere göre daha çok seviyor.

Erkeklerin tercihleri ise; kış sporları ve seyahat- leri, akraba ziyaretleri, uzun tren seyahatleri, tıbbi olmayan öğrenme seyahatleri, boş boş yan gelip yatmak. Evde boş zaman bulan erkek veya kadın hekimin öncelikli tercihleri; spor ve fizik- sel aktivite, okuma, kültürel aktiviteler, yemek ve şarap. Erkeklerin üçte biri, kadınların 9625’i internet sörfüne zaman harcıyor, buna karşın kadınların 9613, erkeklerin 968’i sosyal medyayı tercih ediyor, erkeklerin 9617’si, kadınların 966’sı borsa ile uğraşıyor.

Hekimler kendi mali durumlarını nasıl de- gerlendiriyorlar? Amerikalılar kendi mali durumlarını nasıl tanımlıyor?

2652.5 “müreffeh durumdayım”, 9643.7 “çaba- lıyorum”, 963.7 “şikayetçiyim”. Hekimlerin bir çoğu kendilerini mali güçlük içinde görüyor. He- kimlerin; 2638.8’i, yaşına ve kariyerine göre “çok az” ya da “hiç” birikim sağlayamadığını söylüyor. Sadece 9612.8 hekim “yeterinden fazla” tasarru- fu olduğunu ifade etmektedir.

Bu sonuçlar, genç hekim kuşağının daha güç ekonomik koşullar altında olduğunu yansıtıyor olabilir. Hekimler içinde emekli ya da yarı emekli olanların 2680’i, yeterli yada yeterinden fazla birikimi olduğunu ifade etti, ancak bunlarıntüm popülasyonun 9615’ini oluşturmaktadır.

Terminal dönemde bir hastalığı olan he- kimler nasıl davranırlar ?

2011 yılında genel popülasyonda yapılan bir araştırmaya: 76071 Yaşam kalitesi, uzunluğundan önemlidir. 9623 Mevcut tüm imkânları kullana- rak hayatı uzatmak önemlidir.266 Bilmiyor ya da cevap vermemeyi tercih ediyor. Hekimler daha karmaşık duygulara sahip; 9623’ten biraz fazlası böyle bir durumla karşılaşırsa; ne cevap vereceğini bilmiyor. 2665 Hekim Yaşam kalitesi, uzunluğundan önemlidir diyor. 9612 Agresif te- daviyi tercih edeceğini söylüyor. Agresif tedaviyi tercih edenler orta yaşlarda hafifçe yükselmek- tedir. 31-40 yaşları arasında 9610, 41-50 yaşları arasında 9614-3, 50 yaşından sonra 9610. Hayatı uzatmak için palyatif bakım kararı, agresif teda- viye göre büyük bir çoğunlukla kabul görmek- tedir. Hekimler çoğunlukla siyasi spektrumun neresinde? 9629 Amerikan seçmeni kendisini ekonomik ve sosyal yönden muhafazakâr olarak tanımlarken, 9610’u her iki alanda daliberal olarak niteliyor.Hekimlerde Erkeklerin 9637’si ve kadınların 9625.5’i kendilerini ekonomik ve sosyal yönden muhafazakar olarak tanımlıyor. Erkeklerin sadece 9618.4’ü, Kadınların 9627.5’i görüşlerini her iki alanda daliberal olarak niteliyor. Kadın hekimler, erkeklere göre hem sosyal hem de ekonomik yönden daha liberal görünüyor. Siyasi eğilimlere uzmanlık açısından bakıldığında kendilerini hem ekonomik hem

de sosyal yönden muhafazakar olarak tanımla- yan hekimler; plastik cerrahlar, ortopedistler, anestezi uzmanları, ürologlar, göz doktorları, genel cerrahlar. En liberal hekimler ise; intaniye- ciler, psikiyatrlar, yoğun bakımcılar, nörologlar, onkologlar.

Doktorlar evliliklerinde mutlu mu?

Bu ankete cevap veren erkek hekimlerin 268591, kadınların 9677’i evli. (Anneler evlatlarını doktor- larla evlendirmek istemekte haklı gözüküyorlar) Bu oran genel Amerikan ortalamasının çok üzerinde bulunuyor. Aslında son 4o yılda evli Amerikalıların oranında bir düşme olmuştur. Oran 1970’te 9672 den 2011’de 9648’e gerilemiş- tir. Erişkin Amerikalıların halen Sti evlidir. 30 yaş altı insanlarda evlilik oranı 9620 olarak bildiri- iyor. Aynı yaş grubundaki hekimlerde evlilik oranı ise 9650. Evlilik ve mutluluk durumuna bakarsak, en yüksek mutluluk skoru verenler, erkek veya kadın, ilk evliliğini yaşayan hekim- lerden oluşuyor. Her durumda, bir eşle birlikte olmak yalnız yaşamaya kıyasla mutluluğu genel olarak artırıyor. Bunun tek istisnası dul kadın hekimler: Bu kesimde mutluluk skorları, yalnız yaşayan ya da eşli kadınlara kıyasla daha yüksek. Evli hekimlerin 9630’dan fazlası, tıp fakültesinde ya da meslek hayatında tanışmış. 1999 yılında yapılan bir çalışma, karı-koca hekimlerin diğer hekimlerden, meslek ve aile hayatında birçok yönden fark gösterdiğini bildiriyor. Kariyer ve aile hedeflerinde sıklıkla başarıya ulaşıyorlar.

Hekimler ne kadar sağlıklı?

En sağlıklı hekimlerin; dermatologlar, plastik cerrahlar, endokrinoloji, ortopedi ve kardiyo- loji uzmanları sağlıklı kesimi oluşturdu. Sağlığı en bozuk hekimler; yoğun bakımcılar, çocuk hekimleri, kadın-doğum uzmanları, patologlar, psikiyatrlar.

Hekimlerin ne kadarı fazla kilolu?

Amerikan erkeklerinin 9640” fazla kilolu ve 9632’si obes durumda. Kadınların ise fazla kilo oranı 9628.6, obesite oranını 9635 dir. Erkek hekimlerin 9637’si fazla kilolu, 905.3’ü obes. Kadın hekimlerde obesite oranı : 906.2 ve fazla kilolu kadın hekimlerin oranı 631.3 dür. Uzmanlık alanına göre ayrım yapıldığında, 25 ve üzerinde VKİ bildirenlerin oranı en yüksek olan hekimler; aile hekimleri, yoğun bakımcılar, kadın doğum uzmanları, genel cerrahlar,dahiliyeciler oluş- turdu. 25ve üzerinde VKİ bildirenlerin oranı en düşük olan hekimler ise; dermatologlar, onları göz hekimleri, radyologlar, plastik cerrahlar ve gastro-enteroloji uzmanları.

Hekimler ne sıklıkta egzersiz yaparlar?

Ankete göre hekimler bu konuda, ortalama Amerikalıdan daha iyi durumda ve yaşlandıkça

daha fazla egzersiz yapıyorlar. 30 yaş altı hekim- lerin 9648’i haftada en aziki gün spor yapıyor.

61 yaş üstünde ise bu oran 9672’ye yükseliyor. Kadın hekimlerin 967, erkeklerin 9689 ise hiç egzersiz yapmıyor. Gerek kadınlar, gerekse erkekler için en popüler egzersiz tipi, 9577’in üze- rinde tercih edilen aerobik aktiviteler.

Hekimler içki ve sigara içerler mi?

Amerikalıların 9618’i hala sigara içiyor. Sigara içmeyenler içinde hekimler önde geliyor olma- larınarağmen; kadınların 962’si, Erkeklerin 1.289 sigara içiyor. Erkeklerin 969’u, kadınların 9659 ise sigarayı bırakmışlar.

Amerikan erişkinlerinin 967’sinin alkol içtiğini bildiriyor. Erkek hekimlerde alkol kullanma ora- nını:2673.4 Kadın hekimlerdeyse oran: 9665.

Amerikan hekimlerinin kaçı yurt dışından gelmiş?

(Hala Amerikaya gitmeyi düşünüyorsanız…) New York Times” te yayınlanan bir makaleye göre, ABD her yıl, hekimler için diğer en popüler göç yerleri olan; İngiltere, Kanada ve Avustral- ya’nın toplamından daha çok sayıda hekimi çekmektedir.

Amerika’ya erişkin yaşta geldiğini bildiren hekimlerin oranı 9620. Bu ülke dışında doğan hekimler içinde; 9622 Asyalı ,9616 Avrupa, Kanada ve Okyanusyalı ,9612 Afrikalı makalede, Ganalı hekimlerden örnek veriliyor. 2006 yılında Amerika’da çalışan Ganalı hekim sayısı, Gana’da çalışan hekimlerin 9620’si düzeyindeymiş.

ORİJİNAL İNGİLİZCE METİN: HTTP/WWW.MEDSCAPE.COMMVİEWARTİCLE/760 127 2SRC3MP&S PON-38

TÜRKÇE AYRINTILI METİN: HTTPJ/WWMWW.KANİTLAR.COM/MEDSCAPE-HEKİMLERİN-YASAM- TARZİ-RAPORU-20 12-MEDSCAPE-COMDAN- T.HTML HTTE;(WWWW.KANİTLAR.COM/MEDSCAPE-HEKİMLERİN-YASAM- TARZİ-RAPORU-20 1 2-MEDSCAPE-COMDAN-2.HTML

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler