2022’de Sağlık Veri Odaklı Olacak

Denetim, vergi, danışmanlık, risk danışmanlığı ve finansal danışmanlık hizmetlerinde dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Deloitte, 2022 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri Sektör Tahminleri Araştırması’nı yayımladı. Firmanın İngiltere’de bulunan Sağlık Çözümleri Merkezi tarafından kaleme alınan raporda, sektörün 2022 görünümünün, şu an aşina olduğumuz halinden tamamen farklı olacağına dikkat çekiliyor.

Araştırmada, OECD ülkelerinde hayat beklentisinin 1990 yılındaki 75 yıldan 80,5 yıla çıktığı ve çocuk ölümlerinin 11 milyondan 6 milyona düştüğü belirtiliyor. Buna karşın; tele-sağlık uygulamalarının kullanımı artarken; artık doktorların %80’inin sağlık uygulamaları için akıllı cihaz ve medikal aplikasyon kullandığı belirtiliyor. Her ne kadar 2017’de yaşam ve sağlık hizmetleri alanında, ileri teknolojinin etkisiyle çok yol kat edilse de Deloitte raporu 2022’de gelinecek noktanın, şu ankinden bile kat be kat farklı olacağını değerlendiriyor.

2022’de bizi bekleyen yaşam bilimler ve sağlık hizmetleri trend ve tahminleri ise şöyle:

Niceliksel benlik güçlü olacak: 2022’de bireyler kendi genetik profilleri, yakalanabilecekleri hastalıklar ve sağlık müdahalelerinin etkililiği konusunda daha bilgili ve kendi sıhhatlerine dikkat etme konusunda daha dikkatli olacaklar. Bireysel verilerin sayısallaştırılmasıyla ortaya çıkan ve kişilerin uzun dönemli verileri, bir diğer deyişle ‘niceliksel benlik’ (‘quantified self’), önleme uygulamalarının farkına varacak, kabul görmüş sağlık uygulamaları ve giyilebilir cihazlara daha çok para, zaman ve enerji harcayacaklar. Her zaman opsiyonları ve kendileri hakkında veriye sahip olduklarını bilen hastalar, sağlık hizmetleri satın alımı için de konvansiyonel anlamda birer tüketiciye dönüşmüş olacak ve sağlık yetkililerinden en iyi yer ve zamanda, en makul maliyete sağlık hizmetleri almak isteyecekler.

Sağlık kültürü, dijital teknolojilerle değişecek: Akıllı sağlık uygulamaları, etkin bir maliyet anlayışıyla hasta odaklı olacak. Bazı yatarak tedavi yöntemleri, evde tedavi ile daha etkin hale gelebilecek, geri kalanlar ise akıllı ve dijital hastanelerde gerçekleştirilecek. Sağlık çalışanları, hasta ihtiyaçları çerçevesinde gelişen bütünleşmiş bakım tekniklerini kullanacak. Hastalar kendi verilerine erişebilecek ve gerekli görmeleri halinde tüm sağlık hizmet sağlayıcılarına verilerini görünebilir kılacak. Dijital hastaneler, hasta bakımı ve deneyimini, çalışanların görevlendirilmesini veya hastane yönetimini çok daha uygun maliyetli ve çok daha gelişmiş çıktılarla yapacaklar.

Yaşam bilimleri endüstrileşecek: İlaç şirketleri AR-GE çalışmalarının yanı sıra maliyet etkin medikal yenilikler için fon yaratmak amacıyla farklı iş modelleri kullanacak. İlaç firmaları; süreçlerin standardizasyonu, bunların otomasyonu ile üretkenliği artırmak için yapay zekâ ve makine öğrenimi uygulamalarını kullanmak üzere üç konuda dönüşüm geçirecek. Bu konularda en iyi uygulamaları yapan firmalar, gelişim döngüsü süresinde %30’a varan azalma ve de üretkenlikte %40 gelişme sağlayabilecek.

Veri, sağlık sektörünün para birimi olacak: 2022’de sağlığa ilişkin veri setleri, ulusal bir öncelik haline gelecek ve pek çok fon kaynağının dikkatini çekecek. Eş zamanlı veriler, sağlık araştırmalarına, ilaç geliştirmelerine ve hastaların tedaviye gösterdikleri reaksiyonları daha hızlı tespit etmeye yarayacak. Böylelikle bireylerin ya da kitlelerin çok daha detaylı gen haritaları çıkarılabilecek.

İlaçların geleceği: 2022’de ilaçlar; tahmin edici, önleyici, kişiselleştirilmiş ve katılımcı olmak üzere dört kategoride sınıflandırılacak. Genetik dizilimden elde edilen bilgilerle üretilecek tahmin edici ve kişiselleştirilmiş ilaçlar, sağlık alanını tamamen değiştirecek; yenilikçi biyo-teknoloji uygulamaları sayesinde sektör yepyeni bir değer kazanacak. Tüm bu gelişmelerle günümüz sağlık sistemi, ‘ortalama bir hasta’ anlayışından ‘bireysel hasta’ bakışına doğru kayacak. Çalışmaları bugün devam eden DNA haritası ile ilaç tedavisi gelişecek; örneğin immüno-onkoloji terapileri gibi kanser tedavisi amaçlı kişiselleştirilmiş aşılar söz konusu olacak.

Sektöre yeni girecek yıkıcı güçler: Geleneksel olmayan sağlık sektörü oyuncuları 2022’de kendi markalarıyla, mühendislik kabiliyetleri ve müşterilere ilişkin sahip oldukları bilgilerle sektörün yıkıcı gücü olacak. Örneğin; ilaç şirketleri geliştirdikleri ilaçlarla değil, müşteri ilişkilerini temele alarak ilerleyecek, sigorta şirketleri eczacılarla işbirliği yaparak sağlıklı yaşam kliniklerini işletecek ya da tele-sağlık şirketleri sağlık hizmetlerini işyerlerine ya da hastalar için en uygun lokasyona getirecek. Her türden yeni oyuncuya ev sahipliği yapacak sektörün aktörleri her halükârda var olmak için eşgüdümlü olarak hareket etmeyi tercih edecek.

Deloitte’a göre, gelecekte sağlık sektörünü bekleyen trendler kapsamında, sektörde sürdürülebilir şekilde varlığını devam ettirmek isteyen her yapının; dijital ve bilişselteknolojilere bir an önce adapte olması, yeni yetkinliklere sahip işgücü oluşturması ve bu firmaların riskten korunmak üzerine kurulu yasal düzenlemelere olan bakış açılarını değiştirmeleri gerekecek.

Kaynak: Türk İnternet

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler