Page 13 - Hekimce Bakış Dergisi 96. Sayı
P. 13

GELECEK GELDİ BİLE


    DR.CEM HEPER


    Düşünün bir! 1998 de KODAK’ ta 170 000 kişi çalışıyordu.  bir yazılımdan ibaret olduğunu, şirketin kendisine ait tek
    Şirket ürettiği fotoğraf kağıtlarının %85 ini dünya çapında  otomobili bile olmamasına rağmen şu anda dünyanın en
    satıyordu. Birkaç yıl içinde fotoğraf kağıdı üretimine ge- büyük taksi şirketi olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı şe-
    rek kalmadı ve şirket iflas etti. Kodak Şirketine yazık oldu!  kilde AirBnB; binası, oteli bile yok ama dünyanın en büyük
    Önümüzdeki on yıl içinde diğer birçok endüstri alanında  otel İşletmecisi (şirketi) haline geldi.
    buna benzer değişimler olacak. İnsanların çoğu değişi-
    mi anlayamıyor. 1998 yılındayken, çok değil üç yıl son- YAPAY ZEkA
    ra 2001’de fotoğraflarınızı film kağıdına çekmeyeceğiniz  Bilgisayarlar dünyayı anlama ve yorumlama konusunda
    aklınıza gelmiş miydi.?.. Dijital kameralar 1975 yılında icat  kat be kat üstün. Geçtiğimiz günlerde bir bilgisayar dün-
    edildi. İlk kameralar sadece 10 000 piksel kabiliyetindeydi.  yanın en iyi “GO PLAY” (Damaya benzer, çok zor bir uzak
    Sonrakiler Moore Kanununu izledi.            doğu oyunu) oyuncusunu yendi. Bu olay, tahmin edilen
                                tarihten on yıl önce gerçekleşmiş oldu.
    (Moore Kanunu: Çok hızlı artışla ilgili bir elektronik kanu-
    nu)                           ABD’de genç avukatlar işsiz. Avukatların ilgilendiği çok
                                karmaşık olmayan hukuki konularda gerekli öneri veya
    Bütün üstel teknolojilerde olduğu gibi dijital kameralar da  çözüm yollarını saniyeler içinde ve %90 doğrulukla ”IBM
    uzunca bir süre hayal kırıklığı yarattı. Fakat sadece birkaç  Watson programından” alabilirsiniz. Aynı işlem avukatlar-
    yıl içinde, film fotoğrafçılığına göre çok üstün olduğu ka- la yapılırsa doğruluk oranı %70 den fazla çıkmıyor. Eğer
    nıtlandı ve fotoğrafçılıkta kullanılan başlıca yöntem haline  hukuk tahsili yapıyorsanız hemen bırakın. Yakın gelecekte
    geldi.                         avukat sayısı bugünkünden %90 daha az olacak, sadece
                                özel konularda yetişmiş olanlar kalacak.
    Şimdi aynı şey yapay zeka, sağlık, elektrikli/otomatik
    (şoförsüz) araçlar, eğitim, üç boyutlu baskı, tarım ve diğer  WATSON, kanser teşhisinde sağlık personeline yardımcı
    konularda da oluyor. Dördüncü endüstri devrimine hoş  oluyor. WATSON tarafından yapılan kanser teşhisi, dok-
    geldiniz! Üstel yazılım teknolojisine hoş geldiniz! Bu ya- torlar tarafından yapılana göre DÖRT kat daha doğru so-
    zılım yeteneği beş on yıl içinde geleneksel endüstri yön- nuç veriyor.
    temlerinin büyük bölümünü yok edecek. UBER’in sadece

                                                  Hekimce Bakış 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18