Yok Sayılan Hayatlar Mevsimlik Tarım İşçileri

Bursa Tabip Odası (BTO), 2010 yılında başlattığı mevsimlik tarım işçilerinin çadır kamplarının inceleme ziyaretlerini Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Bursa Eczacı Odasının (BEO) da katılımıyla sürdürmektedir.

Bu yıl ziyaret, 19 Temmuz 2015 Pazar günü, Bursa Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı çadır kamplara yapılmıştır. Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Başkanı Prof.Dr. Kayıhan Pala, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleri ve CHP 25. Dönem Bursa Milletvekili Ziraat Mühendisi, TMMOB ZMO Bursa Şb. Üyesi Orhan SARIBAL, CHP 25. Dönem Bursa Milletvekili, Tıp Doktoru, BTO üyesi Ceyhun İRGİL ve Gazeteci Huriye Gül KOLAYLI ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

Bu ziyaretlerde temel amaç mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarının düzeltilmesine katkıda bulunmaktır. 2010 yılından beri Bursa’ da Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki çadır kamplarının bir kısmı yerinde incelenerek, sorunlar yerinde görülerek tespit edilmektedir.

Tespit ve değerlendirmelerimizi içeren sonuç raporu hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bu yıl göze çarpan en önemli değişiklik, çadır kamplarda artık ağırlıklı olarak Şanlıurfa ve Mardin’den gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra özellikle Kobani’den gelmiş bulunan Suriyeli sığınmacıların da yer almasıdır.
Mevsimlik tarım işçilerinin 2010 yılındaki ilk ziyaretimizden bu yana yaşam koşulları çok değişmemiş görünmektedir. En temel sorunların başında yine tarım işçilerinin güvencesiz olarak, kayıt-dışı çalışması gelmektedir. Ciddi bir çocuk işçi sorunu göze çarpmakta; bu konuda her hangi bir denetimin yapılmadığı anlaşılmaktadır.

mevsimlik-tarim-iscileri

Çadır kamplar katı atıklar ve toz içerisindedir. Katı atıkların toplanmaması çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. Katı atıkların toplanmasını sağlamak üzere ivedi olarak konteynerlerin konulması gerekmektedir.

Çadır kamplarda çadır sorunu yaşanmaktadır. Kaymakamlık tarafından verilen çadır sayısı az olduğu için her ailenin gereksinimi karşılanamamaktadır. Çadırlar toprak zemin üzerine herhangi bir yükselti olmaksızın yerleştirilmiştir. Bu durum hem aşırı yağışlar hem de zemin temizliği ve hijyen koşulları açısından risk oluşturmaktadır.

Ziyaret sonrasında çadır kamplardaki durumu bir tek tümceyle açıklamak gerekirse; geçen yıldan bu yana, dile getirilen olumsuz koşulların neredeyse hiçbiri ortadan kaldırılmamıştır.

mevsimlik-tarim-iscileri

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde en temel insan haklarından sayılan beslenme, barınma, eğitim ve sağlık konuları çadır kamplarda yaşayanlar için geçen yıl olduğu gibi, yine büyük bir sorun olarak saptanmıştır.

Yıllardır bu sağlıksız ortamda ve kötü şartlarda yaşama gerçeği ile karşı karşıya olan mevsimlik tarım işçileri için artık söz tükenmiş durumdadır.

Sonuç olarak; ne kamu, ne özel kuruluşlar, ne de tarımla ilgili üreticilerden hizmet ve gerekli yardımları alabilen mevsimlik tarım işçileri ve aileleri, yukarıda sıralanan olumsuz koşullarda yaşam savaşı vermektedir. Dışlanmışlık olgusu en büyük zorluk ve acı olarak mevsimlik tarım işçilerinin yüreğinde büyümektedir.

Yetkilileri ivedi olarak çözüm üretmek üzere göreve, yurttaşlarımızı ise mevsimlik tarım işçileriyle dayanışma için kamp alanına ziyarete davet ediyoruz.

Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz…
Bizler Bursa Akademik Meslek Odaları olarak Mevsimlik Tarım İşçilerinin sorunlarını GÖRÜYOR VE DUYUYORUZ…

mevsimlik-tarim-iscileri

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler