Page 13 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 13

BTO HABERLER                                               www.hekimcebakis.org

       lÖSeMİlİ ÇOCUKlarDaN                   “ÇOCUKlarDa GÜNCel

           reSİM SerGİSİ                    DİYabet teDaVİSİ”
              04 Nisan 2017               KONUlU Ste etKİNlİĞİ

                                          05 Nisan 2017


                                Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafın-
                                dan düzenlenen ve Prof. Dr. Ömer Faruk Tarım’ın konuş-
                                macı olarak katıldığı “Çocuklarda Güncel Diyabet Tedavisi”
    Bursa Tabip Odası tarafından desteklenen Bursa Lösemili  konulu etkinlik 05.04.2017 Çarşamba günü saat 18.30’da
    Çocuklara Yardım Derneği’nin (LÖDER) düzenlediği resim  Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.
    sergisi Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde gerçekleş-
    tirilen törenle açıldı. Uludağ Üniversitesi Sabahattin Ga-
    zioğlu Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören lösemi has-          heKİMler
    tası çocukların renkli dünyası, görücüye çıktı. 162 eserin
    bulunduğu serginin açılışında konuşan resim öğretmeni     ŞİDDet YaSaSI İStİYOr
    Ayşe Güler Kalay, Renkli Öyküler sergisiyle çocukların         06 Nisan 2017
    hayalini kurdukları dünyayı keşfetme imkanı buldukları-
    nı söyledi. Hastanede tedavi gören çocukların renklerle  Türkiye’de görevi başında uğradığı saldırı sonucu hayatını
    kendilerini ifade etmelerine imkan tanıdıklarını ifade eden  kaybeden, sözlü veya fiziksel şiddete uğrayan hekimlerin
    Kalay, serginin bir hafta boyunca ziyaret edilebileceğini  sayısı her geçen gün artarken, Bursa Tabip Odası ve Bursa
    söyledi.                        Aile Hekimliği Derneği “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın
                                biran önce kanunlaşmasını istedi.
                                                  Hekimce Bakış 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18